Hot Spots


Regions


Subscription

Please, subscribe to get "hot" ecological news

Your Name:
E-mail:

RSS

Latest Highlights

Weather forecast in Armenia, 5 Days Weather Forecast
Weather forecast in Armenia, 5 Days Weather Forecast
The air temperature will gradually decrease to 7-9 degrees.

RA President Speech in Paris
RA President Speech in Paris
RA President Speech in Paris

Armenian President Serzh Sargsyan Got Acquainted with Construction Progress of Sevan Fish Production Complex
Armenian President Serzh Sargsyan Got Acquainted with Construction Progress of Sevan Fish Production Complex
The first stage of works of the Fund will include construction of a baby fish plant with the annual output of 20 tons of production, construction of a processing plant with the output of six to eight thousand tons of production

Detected Environmental Vioations Resulted in Crediting 4.2 Million AMD to State Budget
Detected Environmental Vioations Resulted in Crediting 4.2 Million AMD to State Budget
The Nature Protection Ministry informs that from 23.11.2015–27.11.2015 the State Environmental Inspection detected violations during inspections it carried out, which resulted in drawing up 14 decisions on


IDitord

Map

Risk Analysis
Risk Analysis

Blog. Latest posts

American Councils Invites Young Professionals to Gain Practical Experience in the United States Government
         American Councils invites eligible young professionals to submit an online application by November 12, 2015 for this short-term professional development exchange in the United States. PFP affords promising young professionals the opportunity to gain practical experience in, and exposure to, the United States government. These professionals will be part of the […]

PFP-ը հրավիրում է խոստումնալից երիտասարդ մասնագետներին ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում գործնական փորձ ձեռք բերելու
          Ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակը հրավիրում է երիտասարդ մասնագետներին ներկայացնելու օնլայն դիմումի հայտ մինչեւ 2015թ. նոյեմբերի 12-ը: PFP-ն հնարավորություն է ընձեռում խոստումնալից երիտասարդ մասնագետներին ծանոթանալու եւ գործնական փորձ ձեռք բերելու ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում: PFP-ն ներգրավում է մասնագետների, ովքեր աշխատելով պետական մարմիններում, քաղաքացիական, կրթության հաստատություններում, քաղաքացիների շահերի պաշտպանության կազմակերպություններում՝ ակտիվ ընգրկված են օրենսդրական […]