Hot Spots


Regions


Subscription

Please, subscribe to get "hot" ecological news

Your Name:
E-mail:

RSS

Latest Highlights

February 27 International Day of Polar Bear
February 27 International Day of Polar Bear
February 27 International Day of Polar Bear

Lake Sevan Level Decreased by 1.5 CM during January 2015
Lake Sevan Level Decreased by 1.5 CM during January 2015
Lake Sevan Level Decreased by 1.5 CM during January 2015

Climate Description of March 2015 and Monthly Forecast
Climate Description of March 2015 and Monthly Forecast
Climate Description of March 2015 and Monthly Forecast

No To Mining at Amulsar, Protests in Sweden
No To Mining at Amulsar, Protests in Sweden
օn February 26, in the capital city of Sweden, a group of environmentalists joined to the campaign against the mining at Amulsar initiated by Lydian International Ltd

Weather in Armenia
Weather in Armenia
On February 26-28, at night of March 1 the air temperature will go up by 3-5 degrees.


IDitord

Map

Risk Analysis
Risk Analysis

Blog. Latest posts

Aryeh Neier Open Society Justice Initiative Fellowships
The Open Society Justice Initiative is pleased to invite applications for its 2015–2017 Aryeh Neier Fellowship Program. The Aryeh Neier Fellowship Program is a two-year program of practical work experience designed to expand the capacity of lawyers and advocates working internationally on human rights issues. In 2015, up to four fellowships will be awarded. During […]

ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում փորձ ձեռք բերելու հրավեր երիտասարդ մասնագետներին
Օրենսդրական ոլորտի մասնագետների (Professional Fellows Program/PFP) ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում խոստումնալից երիտասարդ մասնագետներին ծանոթանալու եւ գործնական փորձ ձեռք բերելու ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում: PFP-ն ներգրավում է մասնագետների, ովքեր աշխատելով պետական մարմիններում, քաղաքացիական, կրթության հաստատություններում, քաղաքացիների շահերի պաշտպանության կազմակերպություններում՝ ակտիվ ընգրկված են օրենսդրական եւ/կամ քաղաքականության մշակման գործընթացում: Ծրագրի մասնակիցները կլինեն PFP-ի ավելի լայն խմբի մաս, միանալով այլ […]