Hot Spots


Regions


Subscription

Please, subscribe to get "hot" ecological news

Your Name:
E-mail:

RSS

Latest Highlights

371 000  Young Fish Was Let out into Lake Sevan
371 000 Young Fish Was Let out into Lake Sevan
371 000 Young Fish Was Let out into Lake Sevan

Exibition Held in Yerevan Entitled "Climate Change and Dangers It Caused for Biodiversity" (Photos)
Exibition Held in Yerevan Entitled "Climate Change and Dangers It Caused for Biodiversity" (Photos) Video
Exibition Held in Yerevan Entitled "Climate Change and Dangers It Caused for Biodiversity"

Armenia Not to Exceed the Limit of 2.5 Tons of Greenhouse Gas Emissions by 2050
Armenia Not to Exceed the Limit of 2.5 Tons of Greenhouse Gas Emissions by 2050 Video
Armenia Not to Exceed the Limit of 2.5 Tons of Greenhouse Gas Emissions by 2050

The Damaged Water Pipeline in Parseghov Street Finally Repaired by the Residents
The Damaged Water Pipeline in Parseghov Street Finally Repaired by the Residents
The Damaged Water Pipeline in Parseghov Street Finally Repaired by the Residents

Serzh Sargsyan to Present Armenia's Position on the Summit COP21 for Climate Change in Paris
Serzh Sargsyan to Present Armenia's Position on the Summit COP21 for Climate Change in Paris
Serzh Sargsyan to Present Armenia's Position on the Summit COP21 for Climate Change in Paris

"ArmForest" Claiming that Deforestation in Stepanavan Was Planned
"ArmForest" Claiming that Deforestation in Stepanavan Was Planned
The other day Martun Matevosyan, Director of "ArmForest" SNCO, said about the tree felling detected by ecologists in Stepanavan forestry that tree cutting was legally allowed there. Reminder: In Stepanavan forestry the volunteers

Weather forecast in Armenia, 5 Day Weather Forecast
Weather forecast in Armenia, 5 Day Weather Forecast
Air temperature at night of 29 and at noon of 30 will go up by 2-3 degrees, during daytime of November 29 and December 1st will go down by 3-4 degrees.


IDitord

Map

Risk Analysis
Risk Analysis

Blog. Latest posts

American Councils Invites Young Professionals to Gain Practical Experience in the United States Government
         American Councils invites eligible young professionals to submit an online application by November 12, 2015 for this short-term professional development exchange in the United States. PFP affords promising young professionals the opportunity to gain practical experience in, and exposure to, the United States government. These professionals will be part of the […]

PFP-ը հրավիրում է խոստումնալից երիտասարդ մասնագետներին ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում գործնական փորձ ձեռք բերելու
          Ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակը հրավիրում է երիտասարդ մասնագետներին ներկայացնելու օնլայն դիմումի հայտ մինչեւ 2015թ. նոյեմբերի 12-ը: PFP-ն հնարավորություն է ընձեռում խոստումնալից երիտասարդ մասնագետներին ծանոթանալու եւ գործնական փորձ ձեռք բերելու ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում: PFP-ն ներգրավում է մասնագետների, ովքեր աշխատելով պետական մարմիններում, քաղաքացիական, կրթության հաստատություններում, քաղաքացիների շահերի պաշտպանության կազմակերպություններում՝ ակտիվ ընգրկված են օրենսդրական […]