Hot Spots


Regions


Subscription

Please, subscribe to get "hot" ecological news

Your Name:
E-mail:

RSS

Latest Highlights

Drinking Water To Be Poisoned if Abovyan Iron Mine is Developed
Drinking Water To Be Poisoned if Abovyan Iron Mine is Developed
Drinking Water To Be Poisoned if Abovyan Iron Mine is Developed

Nature Protection Minister's Message on World Biodiversity Day
Nature Protection Minister's Message on World Biodiversity Day
Nature Protection Minister's Message on World Biodiversity Day

Weather in Armenia
Weather in Armenia
On May 22 through 26 in mostly spots of regions at evening and at night times short rain and thunderstorm is expected, hail is possible.


IDitord

Map

Risk Analysis
Risk Analysis

Blog. Latest posts

Թանգարանային գիշեր 2015. Երկրաբանական թանգարան

ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենի պաշտոնում վերընտրվեց Արմեն Սաղաթելյանը
Մայիսի 6-ին ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենի պաշտոնում միաձայն վերընտրեց երկրահանքաբանական գիտությունների դոկտոր Արմեն Սաղաթելյանին: Արմեն Սաղաթելյանը 188 գիտական աշխատության, այդ թվում` 3 գրքի և 3 ուսումնական ձեռնարկի հեղինակ: «Էկոլոգիական բացատրական բառարանի» գլխավոր խմբագիրն է: Արմեն Սաղաթելյանը Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր տնօրենն է: Կենտրոնը ղեկավարում է սկսած 1993թ-ից: 1975-1979թթ. ՀՍՍՀ Երկրաբանության […]