Հայտնի է, թե Հայաստանի հողերից քանի հեկտարն է ընդերքօգտագործման, գյուղատնտեսության, բնության պահպանման համար հատկացված

Հայտնի է, թե Հայաստանի հողերից քանի հեկտարն է ընդերքօգտագործման, գյուղատնտեսության, բնության պահպանման համար հատկացված

ԷկոԼուր

Հայտնի է, թե Հայաստանի հողերից քանի հեկտարն է ընդերքօգտագործման, գյուղատնտեսության, բնության պահպանման համար հատկացված: Սույն թվականի հոկտեմբերի 15-ին գործադիրը հաստատեց Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը)` 2015 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ:                                                             

 

Հեկտար

որից ոռոգվող   

 

ՀՀ   տարածքը՝  այդ թվում`                  

2974300   

208200

 

1) ՀՀ հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության`

ա. գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից`

 

 

 

2045700          

 

 

154700  

 

վարելահողեր                                                     

446700

1190600

բազմամյա տնկարկներ

34400

33600 

խոտհարքներ

121100

1500

արոտներ

1051300

 

այլ հողատեսքեր

392200

 

բ. բնակավայրերի հողեր, որից`

151800

53100 

տնամերձ և այգեգործական /ամառանոցային/ հողեր 

94500

52900

գ.արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր

36500

 

դ. էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի,

կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

12600

 

ե.    հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր              

335400   

 

զ.    հատուկ նշանակության հողեր

31600

 

է.    անտառային հողեր

334200

400

ը.    ջրային հողեր

25900

 

թ.    պահուստային հողեր

600

 

2) Հողային ֆոնդն  ըստ սեփականության սուբյեկտների

ա. քաղաքացիների         

537100

181100

բ. իրավաբանական անձանց

29800

2900

գ. համայնքային

1033500

22400

դ. պետական

1373200

1700

ե. օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների   

700

100:

13:08 Հոկտեմբեր 16, 2015


էկոԱհազանգ

Թեժ կետեր


Մարզեր


Բաժանորդագրում

Subscribe to receive our latest news