Սևան

SOS

Լեռնահանքային արդյունաբերություն

Պաշտոնական աղբյուրներ

ԱՊՀ անդամ պետությունների համար ռադիացիոն իրավիճակի մշտադիտարկման միասնական տեղեկատվական հարթակ կստեղծվի
Մայիս 25, 2023 at 17:06
նախատեսվում է համաձայնագրի անդամ ԱՊՀ մասնակից պետությունների իրավասու մարմինների միջև իրականացնել շրջակա միջավայրի ռադիացիոն իրավիճակի մշտադիտարկման տվյալների փոխանակում

Կլիմայի փոփոխություն

Միջուկային էներգետիկա

ԱՊՀ անդամ պետությունների համար ռադիացիոն իրավիճակի մշտադիտարկման միասնական տեղեկատվական հարթակ կստեղծվի
Մայիս 25, 2023 at 17:06
նախատեսվում է համաձայնագրի անդամ ԱՊՀ մասնակից պետությունների իրավասու մարմինների միջև իրականացնել շրջակա միջավայրի ռադիացիոն իրավիճակի մշտադիտարկման տվյալների փոխանակում

Կենսաբազմազանություն

Քաղաքներ

Ամենա շատ կարդացվածները