ՓՀԷԿ Հախում գետի վրա (2014)

Հախում գետ


Risk Level: 1

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 6.66506 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Հախում գետի 6%-ը խողովակի մեջ է

էկոԼուր

Հախում գետը հոսում է ՀՀ Տավուշի մարզում: Ադրբեջանում Կուրի աջ վտակն է: Սկիզբ է առնում Միափորի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերից: Երկարությունը 71կմ է, ջրահավաք ավազանը 352քկմ: Հայաստանի տարածքում երկարությունը 41.5կմ է, ջրահավաք ավազանը` 248քկմ:

Ըստ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝ արտադրող եւ կառուցվող ՓՀԷԿ-երի 2014 թ. հունվարի 1-ի տեղեկանքի` այս գետի վրա կառուցված է «ՍԻՐԱՐՓԻ» ՓՀԷԿ-ը, շահագործող` «ՍԻՐԱՐՓԻ ԱՀ» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը` 120,0, 1962,0, 684,0 մետր:

Գետը ՓՀԷԿ-ի խողովակների մեջ է վերցված 2766 մետր գումարային տարածքում, ինչը կազմում է գետի 6.6650602%-ը:

ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` դա գետի համար նորմալ է:

Ռիսկերի վերլուծություն