ՓՀԷԿ Մարց գետի վրա (2014)

Մարց գետ


Risk Level: 2

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 20 2


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Մարց գետի 20 տոկոսը խողովակների մեջ է

ԷկոԼուր

Մարց գետը հոսում է Լոռու մարզում: Դեբեդի աջ վտակն է: Սկիզբ է առնում Գուգարաց լեռնաշղթայի հարավ-արեւելյան լանջերից: Երկարությունը 29կմ է, ջրահավաք ավազանը` 252 քկմ: Թումանյան քաղաքի մոտ միախառնվում է Դեբեդին:  

Ըստ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝ արտադրող եւ կառուցվող ՓՀԷԿ-երի 2014 թ. հունվարի 1-ի տեղեկանքի` այս գետի վրա կառուցված է «Մարցիգետ ՓՀԷԿ-2» ՓՀԷԿ-ը, շահագործող` «ԱՐԳԻՇՏԻ-1» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը` 2818,0, 2962,0 մետր:

Գետը ՓՀԷԿ-ի խողովակների մեջ է վերցված 5780 մետր գումարային տարածքում, ինչը կազմում է գետի 20%-ը:

ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` դա գետի համար համարվում է տակավին նորմալ, սակայն մոտ է գետը ճգնաժամի հասցնելուն:

Եթե «Մարցիգետ-1» փոքր ՀԷԿ-ը կառուցվի, ապա գյուղը կարտագաղթի

Ռիսկերի վերլուծություն