Հրազդան գետ, Երեւան քաղաքից ներքեւ, Դարբնիկ գյուղի մոտ (2012)

Հրազդան գետ, Երեւան քաղաքից ներքեւ, Դարբնիկ գյուղի մոտ


Risk Level: 3

Parameter Data Level
AL, mkg/l water 3588 2
Cr, mkg/l water 880 3
NH4, mgN/l water 10.82 3
Mn, mkg/l water 850 3
NO2, mgN/l water 0.096 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Հրազդան գետի ամենակեղտոտ հատվածը Երեւանից ներքեւ ընկած հատվածն է

ԷկոԼուր

Հրազդան գետի ամենակեղտոտ հատվածը Երեւանից ներքեւ` Դարբնիկ գյուղի մոտ ընկած հատվածն է: Ըստ «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի 2012թ-ի տարեկան հաշվետվության` գետի այս հատվածում ալյումինի միջին տարեկան կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել ` մինչեւ 89,7 անգամ, քրոմինը`17,6 անգամ, ամոնիում իոնինը 54,1 անգամ, մանգանինը 17,0 անգամ եւ նիտրիտ իոնինը` 9,6 անգամ: Գետի այս հատվածում ալյումինի կոնցենտրացիան կազմել է 3588 մկգ/լիտրում, քրոմինը` 880 մկգ/լիտրում, ամոնիում իոնինը 10.82 մգN/լիտրում, մանգանինը` 850 մկգ/լիտրում եւ նիտրիտ իոնինը` 0.096 մգN/լիտրում:

Հրազդան գետի այս հատվածի աղետալի վիճակը հայտնաբերվել է ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ով:

Հերթական ահազանգը Հրազդան գետ կոյուղաջրեր թափվելու մասին

Բնապահպանության նախարարությունը Հրազդան գետ կեղտաջրերի թափման համար պատասխանատու է համարում «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ին

Ռիսկերի վերլուծություն