ՓՀԷԿ Մաքենիս (Կարճաղբյուր) գետի վրա (2014)

Մաքենիս (Կարճաղբյուր) գետ


Risk Level: 1

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 3.38983 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Սեւանա լիճ թափվող Մաքենիս (Կարճաղբյուր) գետի վրա կառուցված ՓՀԷԿ-ը խողովակի մեջ է վերցրել գետի 3%-ը

ԷկոԼուր

Մաքենիս (Կարճաղբյուր) գետը հոսում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզոմ: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերից` 3325մ բարձրությունից: Երկարությունը 23,6կմ է, ջրահավաք ավազանը` 123քկմ: Ջրերն օգտագործվում են ոռոգման նպատակով: Թափվում է Սեւանա լիճ:

Ըստ 2014 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիաների համաձայն ըստ շահագործող ընկերությունների Էլեկտրական էներգիա արտադրող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների հիմնական ցուցանիշների` Մաքենիսի  վրա կառուցված է «Անի» ՓՀԷԿ-ը, շահագործող` «Գրիգոր Թադևոսյանի կվարց» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը 800 մետր:

Գետը խողովակի մեջ է վերցված 800 մետր երկարությամբ տարածքում, որը կազմում է գետի 3.3898305%-ը: ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` դա նորմալ է գետի համար:

Նշենք, որ այս գետի եւ Սեւանա լիճ թափվող մյուս գետերի վրա կառուցված ՓՀԷԿ-երը խոչընդոտում են Սեւանա լճի էնդեմիկ ձկնատեսակներին բարձրանալ գետի ակունքներ ձվադրման, ինչի հետեւանքով, ինչպես նաեւ գերորսի եւ գետերի կենցաղային աղբով եւ արդունաբերական թափոններով աղտոտվածության հետեւանքով Սեւանա լճում իշխանը անհետացման եզրին է:

Կառավարությունն անընդունելի է համարում Սեւանա լիճ թափվող գետերի վրա կառուցված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաները չերկարաձգելը

Ռիսկերի վերլուծություն