ՓՀԷԿ Տանձուտ գետի վրա (2014)

Տանձուտ գետ


Risk Level: 1

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 5.57391 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Տանձուտ գետի վրա մեկ ՓՀԷԿ է կառուցված

ԷկոԼուր

Տանձուտ գետը հոսում է  Լոռու մարզում: Սկիզբ է առնում Փամբակի լեռներից եւ Վանաձոր քաղաքի տարածքում աջից միախառնվում է Փամբակ գետին: Երկարությունը  23 կմ է:

2014 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիաների համաձայն` ըստ շահագործող ընկերությունների Էլեկտրական էներգիա արտադրող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների հիմնական ցուցանիշների` Տանձուտ գետի վրա կառուցված է «ՔՈՒՌԿԻԿ ՋԱԼԱԼ» ՓՀԷԿ-ը, շահագործող` «ՔՈՒՌԿԻԿ ՋԱԼԱԼ» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը 1282 մետր է:

Գետը ՓՀԷԿ-ի խողովակների մեջ է վերցված 1282  մետր տարածքում, ինչը կազմում է գետի 5.573913%-ը:

ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել’-ի համաձայն` դա նորմայի սահմաններում է:

Ռիսկերի վերլուծություն