ՓՀԷԿ Դալի գետի վրա (2014)

Դալիգետ գետ


Risk Level: 1

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 8.446 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Դալի գետի վրա կառուցված ՓՀԷԿ-ը խողովակի մեջ է վերցրել գետի 8 տոկոսը

ԷկոԼուր

Դալի գետը հոսում է Սյունիքի մարզում, Որոտանի վտակներից է: Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակի հարավ-արեւմտյան լանջից: Երկարությունը 26 կմ է, ջրահավաք ավազանը 136 կմ: Ջուրն օգտագործվում է ոռոգման նպատակով:

Ըստ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝ արտադրող եւ կառուցվող ՓՀԷԿ-երի 2014 թ. հունվարի 1-ի տեղեկանքի` Դալի գետի վրա կառուցված է «Սիսական-1» ՓՀԷԿ-ը, շահագործող` «Լորագետ ՀԷԿ» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը` 2196 մետր:

Գետը ՓՀԷԿ-երի խողովակների մեջ է վերցված 2196 մետր տարածքում, ինչը կազմում է գետի 8.45 %-ը:

ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` դա նորմայի սահմաններում է:

Ռիսկերի վերլուծություն