Կապանի պղնձի հանքավայր (2011)

Կապանի պղնձի հանքավայր


Risk Level: 3

Parameter Data Level
Cu, mg/kg soil 15512 3
S, mg/kg, soil 80221 3


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Կապանի պղնձի հանքավայրի վտանգավորությունը հասնում է 3-րդ աստիճանի

ԷկոԼուր

01.01.2007թ. դրությամբ Կապանի պղնձի հանքավայրի պաշարների մնացորդը կազմել է.հանքաքարերինը` 18798 հազար տոննա, պղնձինը` 291,6 հազար տոննա (միջին պարունակությունը` 1,55%), հետ ոսկունը` 1777կգ (միջին պարունակությունը` 0,0945 գ/տ), արծաթինը`90,5 տոննա (միջին պարունակությունը` 8,02%, որից 1,55%-ը կապված է պղնձի հանքայնացման հետ, իսկ 6,5%-ը` պիրիտի հանքայնացման):  Պիրիտ հանքանյութի քանակը կազմում է 2.443,69 հազար տոննա:

Հանքավայրը գտնվում է Կապան քաղաքի հյուսիսային ծայրամասում` Ողջի գետի ձախ ափին: 2007թվականից սկսած «Դինո Գոլդ Մայնինգ» ընկերությունը, որին էլ պատկանում է Կապանի պղնձի հանքավայրի շահագործման իրավունքը, այն չի շահագործում:

Տվյալները վերցված են երկրաբանական գիտությունների դոկտոր Հրաչյա Ավագյանի «Լեռնահանքային եւ մետալուրգիական արդյունաբերությունների զարգացման ուղիներն ու հեռանկարները ՀՀ-ում» գրքից (Երեւան 2011թ., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, ՀՀ ԳԱԱ-ի տնտեսագիտության ինստիտուտ):

Համաձայն ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի` հանքավայրի վտանգավորությունը հասնում է 3-րդ աստիճանի՝ այսինքն աղետալի վիճակ է ստեղծում մարդկանց առողջության եւ շրջակա միջավայրի համար պղնձի եւ ծծմբի բարձր կոնցենտրացիայի հաշվին:

Ռիսկերի վերլուծություն