«Քոփփեռ» ՍՊԸ-ն կրկին փորձում է թույլտվություն ստանալ Ավանում ձուլման տեղամասի կառուցման համար

«Քոփփեռ» ՍՊԸ-ն կրկին փորձում է թույլտվություն ստանալ Ավանում ձուլման տեղամասի կառուցման համար

«Քոփփեռ» ՍՊԸ-ն կրկին փորձում է թույլտվություն ստանալ Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Աճառյան 2 փակուղի հասցեում ձուլման տեղամասի կառուցման համար: Ընկերությունը ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն է ներկայացրել նախատեսվող ձուլման տեղամասի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը: Հայտի  երկրորդ հանրային քննարկումը նշանակված է ս.թ. հուլիսի  28-ին՝ ժամը 11:00-ին, Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում:

Ընկերությունը նախատեսվում է տեղում ջարդոններից ստանալ մետաղական ալյումին և պղինձ, ինչպես նաև բրոնզի ու լատունի ձուլվածքներ: Նոր հայտով արտադրական հզորությունը նախատեսված է 900 տոննա տարեկան՝ նախկին 1800 տոննայի փոխարեն, որի հայտը մերժվեց Երևանի քաղաքապետարանի և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: 

Երևանի քաղաքապետարանը հայտը մերժել էր՝ հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետարան ուղղված Ավան վարչական շրջան ուղղված բնակիչների բողոքները, հանրային լսման ժամանակ մասնակիցների կողմից արտահայտված ընդհանուր դժգոհությունը և բացասական կարծիքները: ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի բացասական եզրակացություն էլ հիմնավորված էր ինչպես բնակիչների բացասական կարծիքով, այնպես էլ նրանով, որ նախատեսվող ձուլման տեղամասի և բանեցված կապարե կուտակիչների պահեստի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության փորձաքննության արդյունքում պարզվել է, որ սանիտարական պաշտպանիչ գոտու համապատասխան հեռավորությունը բնակավայրերից պահպանված չէ, ինչպես նաև չի ներկայացվել ածխածնի օքսիդի և ալյումինի օքսիդների արտանետումների համար ցրման հաշվարկի արդյունքները: 

Ըստ նոր հայտի՝ երկրորդական հումքի ձուլման արտադրամասերից, որոնց արտադրողականությունը չի գերազանցում  տարեկան 1000 տոննան, մոտակա բնակելի տարածքը պետք է գտնվի ոչ պակաս քան 300մ հեռավորության վրա: Նախկինում ընտրված արտադրամասի տեղանքը չէր համապատասխանում այդ պահանջին:  «Նոր տարածքի ընտրության և պահանջվող սանիտարապաշտպանական գոտու ապահովման համար իրականացվել է տարածքի  գեոդեզական նկարահանում: Նախնական ընտրվել է երկու նոր տարածք, որոնք  մոտակա բնակելի տարածքներից  գտնվում  են  404,7մ և 427,75մ հեռավորությունների  վրա:   Երկրորդ տարբերակի սանիտարապաշտպանական գոտու սահմանները ներառում են նաև  բնակելի տներ, և այս տարբերակը ընդունելի չէ: Առաջին տարբերակի ընտրության դեպքում բոլոր բնակելի վայրերը գտնվում են սանիտարապաշտպանական գոտուց դուրս, արտադրամասը գտնվում  է ընդհանուր արդյունաբերական սանիտարապաշտպանական գոտու սահմաններում, որը նեռարում է նաև  «Քիմիա- Դեղագործական Ֆիրմա» ԲԲԸ–ն, իսկ սանիտարապաշտպանական գոտու սահմանին՝ 300մ հեռավորության վրա, գտվում է  «ՖԼԵՇ» նեֆտոբազան: «Քիմիա-Դեղագործական Ֆիրմա» ԲԲԸ արտանետման խողովակն առաջին տարբերակի տարածքից գտնվում է 176.1մ հեռավորության վրա, և արտադրամասից արտանետումները հաշվարկելիս պետքը հաշվի առնեվի գումարային էֆեկտը: Հիմնվելով վերոնշյալի վրա՝ ընտրվել է առաջին տարբերակը», - նշված է հայտում: 

Հայտում անդրադարձ կա «ՖԼԵՇ» նավթաբազային՝ նշելով, որ նավթաբազայում տեղադրված են 8 ռեզերվուար դիզելային վառելիքով՝ յուրաքանչյուրը 190 տոննա:  «Ռեզերվուարներից տեղի է ունենում ածխաջրածինների գոլորշիացում, բոլոր արտանետվող աղտոտող նյութերն արդեն իսկ 50 մետրում  գտնվում են սահմանային նորմերից մի քանի անգամ ցածր մակարդակի վրա: Դա կախված է նաև նրանից, որ արտադրամասում նախատեսվում է տեղադրել ժամանակակից սարքավորումներ։ Սակայն, հաշվի առնելով, որ 284մ  հեռավորության վրա գործում է հանրապետական նարկոլոգիական կենտրոն ինստիտուտը, առաջարկում ենք սանիտարապաշտպանական գոտին  սահմանափակել 200 մետրով», - նշված է հայտում:   

Արտանետումների տարեկան քանակը կազմելու է 0.397 տոննա: 

Ըստ հայտի՝ պղնձաջարդոնի հալման համար տեղադրվելու է ինդուկցիոն էլեկտրական վառարան, որի շահագործումը թույլ կտա զգալիորեն նվազեցնել մթնոլորտ գազերի արտանետումը: 

Նախագծողները նախ նշում են, որ ձուլման տեղամասի շահագործումից արտադրական կեղտաջրեր չեն առաջանում, իսկ այնուհետև վստահեցնում՝ տեղամասի աշխատանքը կկատարվի շրջանառու ջրի համակարգով, ինչը կբացառի արտադրական ջրերի ներթափանցումը գրունտային ջրեր: «Շրջանառու համակարգերի ներդրման շնորհիվ թարմ ջրի ծախսը նվազում է մինչև 588 մ3/տարի, թարմ ջրի խնայողությունը կազմում է 58.2 հազ.մ3/տարի կամ 99%», - նշված է հայտում:   

Ձեռնարկության ընդհանուր տարածքը կազմելու է 3 հեկտար:  Ձուլման արտադրամասի  տակ հատկացվելու է 170 մ2 մակերես գոյություն ունեցող շինությունում:  Նշված է, որ լրացուցիչ նոր տարածքներ չեն խախտվում և չեն օտարվում:  Տարածքը, որտեղ նախատեսվում է կազմակերպել արտադրությունը, գտնվում է արդյունաբերական գոտում: 
Պղնձի ջարդոնը պատկանում է վտանգավորության 3-րդ դասի,  չտեսակավորված ալյումինի, բրոնզի և արույրի ջարդոնները պատկանում են վտանգավորության 5-րդ դասի: Ըստ հայտի՝ ջարդոնները պետք է կուտակվեն պինդ, ոչ ջրաթափանցիկ հատակ ունեցող հրապարակում: Ալյումինի ջարդոնի վերաձուլման արդյունքում ստացվում է  1,5 տոննա խարամ, որը պատկանում է վտանգավորության 4-րդ դասի: 

Նշված է, որ ձուլման տեղամասից տնտեսական վնասը հասցվում է միայն մթնոլորտ արտանետումներից. «Գործարանի շահագործման հետևանքով աղտոտող նյութերի արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է տարեկան ≈55.1 հազար դրամ: Ներկայացված գումարը չի առաջացնում որևէ ֆինանսական պարտավորություն»:  

Իր գործունեության ընթացքում ընկերությունը խոստանում է 18 նոր աշխատատեղ:

Հուլիս 22, 2022 at 13:17


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր