Էկոլոգիական ռիսկերի վերլուծություն

Պաղջուր գետի վրա «Խաչաղբյուր-2» ՓՀԷԿ-ի կառուցումը գետը ճգնաժամային վիճակի կհասցնի
Ապրիլ 08, 2014 at 10:56 | Էկոլոգիական ռիսկերի վերլուծություն | Տավուշ
Պաղջուր գետը ՓՀԷԿ-երի խողովակների մեջ կվերցվի գումարային 7000 մետր տարածքում, ինչը կազմում է գետի մոտ 22.5806%-ը: ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն՝ դա կնշանակի, որ...
Դարբ գետը ճգնաժամ է ապրում
Մարտ 10, 2014 at 15:17 | Էկոլոգիական ռիսկերի վերլուծություն | Վայոց ձոր
Գետը ՓՀԷԿ-ի խողովակների մեջ է վերցված 4411.2 մետր գումարային տարածքում, ինչը կազմում է գետի 20%-ը:ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն...
«Մարցիգետ-1» ՓՀԷԿ-ի կառուցման դեպքում Մարց գետին  ճգնաժամ է սպառնում
Մարտ 05, 2014 at 14:46 | Էկոլոգիական ռիսկերի վերլուծություն | Լոռի
Մարց գետի վրա «Մարց Էներջի» ՍՊԸ-ն պատրաստվում է կառուցել «Մարցիգետ-1» ՓՀԷԿ-ը, որի դերիվացիայի երկարությունը լինելու է 4750.0 մետր: Եթե ՓՀԷԿ-ը կառուցվի, ապա ...
Նոր ճանապարհի կառուցումը նոր չափերի կհասցնի Երեւանի օդի աղտոտվածությունը
Նոյեմբեր 18, 2013 at 16:46 | Էկոլոգիական ռիսկերի վերլուծություն | Երեւան
Շինարարության ընթացքում մթնոլորտ կարտանետվեն` փոշի 111,9 տ/ տարեկան, ածախածնի օքսիդ 13,85 տ/տարեկան, ազոտի երկօքսիդ 1,13 տ/ տարեկան, ածխաջրածիններ 27 տ/տարեկան, ծծմբային անհիդրիդ 0,95 տ/ տարեկան, պինդ մասնիկներ`0,69 տ/տարեկան: Փաստաթղթում նշված է, որ այս արտանետումները թույլատրելի սահմաններում են, սակայն ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն...
Երեւանի ամենաղտոտված շրջանը Արաբկիրն է
Հոկտեմբեր 29, 2013 at 12:30 | Էկոլոգիական ռիսկերի վերլուծություն | Երեւան
Ըստ աղբյուրի` Արաբկիրում 2012թ. վնասակար արտանետումները տարեկան կտրվածքով կազմել են 11863,1547 տոննա: Աղտոտվածության առումով երկրորդ տեղում է ...