Շրջակա միջավայրին հասցվել է ավելի քան 1 միլիոն դրամի վնաս

Շրջակա միջավայրին հասցվել է ավելի քան 1 միլիոն դրամի վնաս

ԷկոԼուր

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից 2019 թ. մայիսի 20-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների, շրջայցերի, վարչական վարույթի գործերի քննության ընթացքում հայտնաբերված խախտումներով արձանագրված թվով 39 իրավախախտման դեպքով հաշվարկվել է 1.617.410 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, իսկ 18-ի վերաբերյալ նշանակվել է 1.730.000 դրամի վարչական տուգանք։

Նշված ժամանակահատվածում պետական բյուջե մուտքագրվել է 3.240.890 դրամ:

Մասնավորապես`

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

Արձանագրվել է իրավախախտման 21 դեպք, 10 դեպքով հաշվարկվել է 1.617.410 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 11 դեպքով նշանակվել է 1.000.000 դրամի վարչական տուգանք, որից՝

Լոռի՝ ապօրինի ծառահատման 1 դեպքով (49 հաճարենի, 19 բոխի, 2 բարդի, 2 կաղնի) հաշվարկվել է 608.000 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։

Նախկինում հայտնաբերված՝ ապօրինի ծառահատման 1 դեպքով (1 կաղամախի) հաշվարկվել է 135.000 շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 1 դեպքով (1.7 խմ թափուկ վառելափայտ) նշանակվել է 100.000 դրամի վարչական տուգանք։

Տավուշ՝ ապօրինի ծառահատման 5 դեպքով (3 հաճարենի, 1 քամատապալ հաճարենի, 3 հացենի, 1 թեղի, 1 բոխի) հաշվարկվել է 741.750 դրամի, փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 2 դեպքով (1.8 վառելափայտ, 1 խմ թափուկ վառելափայտ)՝ 47.160 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։

Նախկինում հայտնաբերված՝ ապօրինի ծառահատման 5 դեպքով (6 բոխի, 5 հաճարենի, 3 թեղի, 1 ուռենի) նշանակվել է 500.000 դրամի, փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 3 դեպքով (3.5 խմ վառելափայտ, 1.9 խմ շինափայտ)՝ 300.000 դրամի վարչական տուգանք։

Գեղարքունիք՝ նախկինում հայտնաբերված՝ ապօրինի ծառահատման 2 դեպքով (2 ցցաչոր հաճարենի, 1 հաճարենի, 1 հացենի, 1 բոխի) նշանակվել է 100.000 դրամի վարչական տուգանք։

Վայոց ձոր՝ ապօրինի ծառահատման 1 դեպքով (1 թթենի) հաշվարկվել է 85.500 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։

Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտ

Արձանագրվել է իրավախախտման 2 դեպք։

Արագածոտն՝ իրավախախտման 1 դեպքով քննությունն ընթացքի մեջ է (3 հատ գորշ արջ պահելու համար ներկայացվել է պահանջ՝ լիազոր մարմնից թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ)։

Գեղարքունիք՝ ձկան ապօրինի որսի փորձի իրավախախտման 1 դեպքով քննությունն ընթացքի մեջ է:

Մթնոլորտային օդի և ջրերի պահպանության, թափոնների տեղաբաշխման, հողերի օգտագործման և պահպանման ոլորտ

Արձանագրվել է իրավախախտման 4 դեպք, նշանակվել է 550.000 դրամի վարչական տուգանք, որից՝

Արարատ՝ առանց համապատասխան ջրօգտագործման թույլտվության աշխատելու 2 դեպքով նշանակվել է 300.000 դրամի վարչական տուգանք։

Շիրակ՝ առանց անթափանց ծածկոցի խճի ապօրինի տեղափոխման 1 դեպքով նշանակվել է 50.000 դրամի վարչական տուգանք։

Երևան՝ «Օվալ Պլաստիկ» ՍՊԸ-ում իրականացված ստուգման արդյունքում հայտնաբերված իրավախախտման վերաբերյալ (խախտվել է ՀՀ ջրային օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության պահանջները) նշանակվել է 200.000 դրամի վարչական տուգանք։

Ընդերքի պահպանության ոլորտ

Արձանագրվել է իրավախախտման 1 դեպք:

Գեղարքունիք՝ ավազի ապօրինի դուրսբերման 1 դեպքով քննությունն ընթացքի մեջ է։

Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարի միասնական հարկային հաշվարկները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար արձանագրված իրավախախտման 10 դեպքից՝ 2-ով նշանակվել է 100.000 դրամի վարչական տուգանք, 8-ի վերաբերյալ քննությունն ընթացքի մեջ է։

Նախկինում հայտնաբերված վարչական վիճակագրական հաշվետվություն չներկայացնելու 1 դեպքով նշանակվել է 80.000 դրամի վարչական տուգանք։

 

Հունիս 03, 2019 at 14:20


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր