Հայաստանում կարտադրվեն արևային վահանակներ

Հայաստանում կարտադրվեն արևային վահանակներ

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն      

Հայաստանումշուտովկարտադրվենառաջինարևայինվահանակները։Այդնպատակովկստեղծվիարտադրականձեռնարկություն, որըեզակիկլինիմերտարածաշրջանում։

ՀՀէներգետիկենթակառուցվածքներիևբնականպաշարներիփոխնախարարՀայկՀարությունյանիփոխանցմամբ, արևայինվահանակներիարտադրությունըՀայաստանումկսկսվիարդենայստարվաերկրորդեռամսյակում։Այդնպատակովառաջինփուլումկիրականացվիշուրջ  315 միլիոնդրամի  ներդրում, որիշրջանակներումկստեղծվիավելիքան 50 աշխատատեղ։

Ընկերությունը մտադիր է սկզբնական շրջանում արևային վահանակներ  մատակարարել ներքին շուկային։ Հաջորդ փուլերում դրանք կարտահանվեն նաև տարածաշրջանային և այլ երկրներ։

Հիշեցնենք, որ արևային վահանակների արտադրության նպատակով, փետրվարի 23-ին կայացած նիստում կառավարությունը որոշեց «ՊՐՈՖՊԱՆԵԼ»  սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը  իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ազատել մաքսատուրքից՝ ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և նյութերի ներմուծման համար:

Փետրվար 27, 2017 at 12:21


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր