Աղստև գետի Դիլիջան քաղաքից ներքև և սահմանի մոտ ընկած հատվածներ (2012)

Աղստև գետի Դիլիջան քաղաքից ներքև և սահմանի մոտ ընկած հատվածներ


Risk Level: 1

Parameter Data Level
NO2, mgN/l water 0.037 1
NH4, mgN/l water 0.46 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Աղստեւ գետի էկոլոգիական վիճակը Դիլիջանից ներքեւ ընկած հատվածում եւ սահմանի մոտ նորմայի սահամանում է

ԷկոԼուր

Աղստեւ գետի էկոլոգիական վիճակը Դիլիջանից ներքեւ ընկած հատվածում եւ սահմանի մոտ նորմայի սահամանում է: «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն»-ի 2012թ-ի տարեկան հաշվետվության համաձայն` գետի այս հատվածներում նիտրիտ իոնի միջին տարեկան կոնցենտրացիան թույլատրելի նորման գերազանցել է 3,7 և 2,5 անգամ, ամոնիում իոնինը` 2,3 և 1,5 անգամ: Գետի այս հատվածում նիտրիտ իոնի պարունակությունը կազմել է 0.037 մգ N/լիտրում, ամոնիում իոնինը` 0.46 մգ N/լիտրում: ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն`այս գերազանցումները նորմայի սահմաններում են:

Դիլիջանի քաղաքային աղբավայրի պարունակությունը Աղստեւ գետում (Լուսանկարներ)

Բնապահպան. Աղստեւի աղտոտումը լրջագույն խնդիր է դառնում եւ վնասում է մեր երկրի վարկանիշը

Ռիսկերի վերլուծություն