Թբիլիսիում մեկնարկել է «Navigating Challenges and Shared Good Practices in Climate Action from Local to National Levels» աշխատաժողովը
Ապրիլ 16, 2024 at 13:42
«Կլիմայական ռիսկերի քարտեզագրում, առնչվող մարտահրավերներ և դրանց լուծման ռազմավարություններ»  սեսիայում Վիկտորյա Բուռնազյանը նշեց, որ Հայաստանը խոցելի է կլիմայի փոփոխության նկատմամբ

Սևան

Փոքր ՀԷԿ-եր, էներգետիկա

Պաշտոնական աղբյուրներ

Ջուր

Կլիմայի փոփոխություն

Կենսաբազմազանություն

Թափոններ

Ամենա շատ կարդացվածները