ՓՀԷԿ Բլդան գետի վրա (կանխատեսում) (2014)

Բլդան գետ


Risk Level: 1

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 18 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Բլդան գետի 18%-ը կմտնի խողովակի մեջ

ԷկոԼուր

Բլդան գետը հոսում է Տավուշի մարզում: Աղստեւի վտակն է։  Սկիզբ է առնում Բովաքար լեռան հարավային լանջերից և ձախից միախառնվում Աղստևին: Երկարությունը 15 կմ է։

2013 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված կառուցման լիցենզիաների համաձայն՝ Բլդան գետի վրա տրված է «Բլդան» ՓՀԷԿ-ի կառուցման լիցենզիան, շահագործող՝ «Բլդան» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը՝ 2703 մետր, ինչը կազմում է Բլդան գետի 18․02%-ը։

ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն՝ դա գետի համար նորմալ է։

Ռիսկերի վերլուծություն