Տաշիր գետ, Սարատովկա գյուղից ներքեւ (2012)

Տաշիր գետ, Սարատովկա գյուղից ներքեւ


Risk Level: 1

Parameter Data Level
Se, mkg/l water 14 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Սարատովկա գյուղից ներքև ընկած հատվածում Տաշիր գետը մաքուր է

ԷկոԼուր

Տաշիր գետի էկոլոգիական վիճակը Սարատովկա գյուղից ներքև ընկած հատվածում նորմայի սահմանում է: Ըստ «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի 2012թ-ի տարեկան հաշվետվության`  գետի այդ հատվածում սելենի կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել է 1.4անգամ, եւ գետում սելենի պարունակությունը կազմել է 14 մկգ/լիտրում:

Ըստ ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի` սելենի այդ չափաբաժինը նորմայի սահմաններում է:

Ռիսկերի վերլուծություն