ՓՀԷԿ-եր Աղստեւ գետի վրա (2014)

Աղստև գետ


Risk Level: 1

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 5.62828 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Աղստեւի վրա կառուցված Է երկու ՓՀԷԿ

ԷկոԼուր

Աղստեւը անդրսահմանային գետ է: Նրա երկարությունը 133 կմ է, Հայաստանի տարածքում երկարությունը 99 կմ է: Այն թափվվում է Քուռի մեջ:

Աղստևը սկիզբ է առնում Փամբակի լեռներից։ Սնվում է գերազանցապես ձնհալքից և անձրևաջրերից։ Վտակներից հայտնի են Գետիկը և Ոսկեպարը: Ադրբեջանում Աղստևը կոչվում է «Աղստաֆաչայ»: Ըստ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար 2014թ. հունվարի 1-ին տրված լիցենզիաների ցուցակի` Աղստեւի վրա են կառուցված`

«Իջևան» ՓՀԷԿ-ը, շահագործող` «Իջևանի ՀԷԿ» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը` 72*2 (144 մետր)

«Աղստև-1» ՓՀԷԿ-ը, շահագործող` «ԷլԷնԷքս» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը` 2465, մետր, 2963 մետր:

Գետը խողովակի մեջ է վերցված  5572 մետր երկարությամբ գումարային տարածքում, որը կազմում է գետի 5.6282828%-ը: ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` դա նորմայի սահմաններում է:

Ռիսկերի վերլուծություն