ՓՀԷԿ Գառգառ գտի վրա (2014)

Գառգառ գետ


Risk Level: 1

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 11.8692 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Գառգառ գետի վրա կառուցված է մեկ ՓՀԷԿ

ԷկոԼուր           

Գառգառ գետը հոսում է Լոռու մարզում: Ձորագետի աջ վտակն է: Սկիզբ է առնում Բազումի լեռնաշղթայի հյուսիս-արեւելյան լանջերից` 2300 մետր բարձրությունից: Երկարությունը 26կմ է, ջրահավաք ավազանը՝ 129քկմ: Ջրերն օգտագործվում են ոռոգման նպատակով: Թափվում է Ձորագետի մեջ:

Ըստ 2014 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիաների համաձայն ըստ շահագործող ընկերությունների Էլեկտրական էներգիա արտադրող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների հիմնական ցուցանիշների` Գառգառ գետի վրա է կառուցված «Կուրթան» ՓՀԷԿ-ը, շահագործող` «Տիրակալ» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը` 3086 մետր:

Գետը խողովակի մեջ է վերցված 3086 մետր երկարությամբ տարածքում, որը կազմում է գետի 11.869231%-ը: ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` դա նորմալ վիճակ է գետի համար:

Ռիսկերի վերլուծություն