ՓՀԷԿ-եր Գողթ գետի վրա (2014)

Գողթ գետ


Risk Level: 2

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 36.875 2


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Գողթ գետը ճգնաժամի մեջ է

ԷկոԼուր

Գողթ գետը հոսում է Արարատի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների կենտրոնական մասի արեւմտյան լանջերից եւ, ձախից միանալով Ոսկեջուր գետին, կազմավորում է Ազատ գետը: Երկարությունը 16 կմ է:

Ըստ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝ արտադրող եւ կառուցվող ՓՀԷԿ-երի 2014 թ. հունվարի 1-ի տեղեկանքի` Գողթ գետի վրա կառուցված են`

  1. «Գողթ-1» ՓՀԷԿ, շահագործող` «ՋԱՂԱՑԻ ՁՈՐ» ՓԲԸ, դերիվացիայի երկարությունը` 3850 մետր
  2. «Գողթ-2» ՓՀԷԿ, շահագործող` «ՋԱՂԱՑԻ ՁՈՐ» ՓԲԸ, դերիվացիայի երկարությունը` 2050 մետր:

Գետը ՓՀԷԿ-երի խողովակների մեջ է վերցված 5900 մետր գումարային տարածքում, ինչը կազմում է գետի 36.875%-ը:

ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` գետը ճգնաժամային վիճակում է:

Ռիսկերի վերլուծություն