Մարմարիկ գետի գետաբերան (2012)

Մարմարիկ գետի գետաբերան


Risk Level: 2

Parameter Data Level
AL, mkg/l water 836 2
Mn, mkg/l water 250 2


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Մարմարիկ գետի գետաբերանում էկոլոգիական վիճակը ճգնաժամային է

ԷկոԼուր

Մարմարիկ գետի գետաբերանում էկոլոգիական վիճակը ճգնաժամային է: Գետում դիտվել է ալյումինի եւ մանգանի բարձր աղտոտվածություն: Ըստ «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2012թ-ի տարեկան հաշվետվության` ալյումինը սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել է 20,9 անգամ, մանգանը` 5,0 անգամ, եւ գետում ալյումինի պարունակությունը կազմել է 836 մկգ/լիտրում, մանգանինը` 250 մկգ/լիտրում: ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` Մարմարիկ գետի գետաբերանում ալյումինի եւ մանգանի այս չափի պարունակությունը ճգնաժամային է գետի համար:

Վատ նախագիծը մերժելու փոխարեն ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը անցկացնում է Հանքավանի մոլիբդենի հանքավայրի հասարակական լսումներ

       

Ռիսկերի վերլուծություն