ՓՀԷԿ-եր Ամբերդ (Ամպուր, Ամպերտ) գետի վրա (2014)

Ամբերդ գետ


Risk Level: 2

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 25 2


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Ամբերդ գետը ճգնաժամային վիճակում է

ԷկոԼուր

Ամբերդ (Ամպուր, Ամպերտ) գետը հոսում է Արագածոտնի մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հարավային լանջերից եւ Ամբերդ գյուղի մոտ աջից միախառնվում Քասաղին: Երկարությունը` 36 կմ, ջրհավաք ավազանը՝ 141 կմ։

2014 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիաների համաձայն` ըստ շահագործող ընկերությունների Էլեկտրական էներգիա արտադրող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների հիմնական ցուցանիշների` Ամբերդ գետի վրա կառուցված են`

«Ամբերդ ՓՀԷԿ-1» ՓՀԷԿ-ը, շահագործող` «Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը` 2300 մետր

«Ամբերդ ՓՀԷԿ-2» ՓՀԷԿ-ը, շահագործող` «Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ, դերիվացիայի երկարությունը` 4218 մետր:

 Ըստ 2013թ․ հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիաների համաձայն կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ցուցակի՝ Ամբերդ գետի վրա կառուցվել է «Ամբերդ 3» ՓՀԷԿ-ը, որի դերիվացիայի երկարությունը 2835.1 մետր է, շահագործող՝   «Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ։

Գետը ՓՀԷԿ-երի խողովակների մեջ է վերցված 9353․1 մետր գումարային տարածքում, ինչը կազմում է գետի 25․98%-ը:

 ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` դա ճգնաժամային վիճակ է ստեղծում գետի համար:

Նշենք, որ Ամբերդ գետի վրա այս ՓՀԷԿ-երի կառուցումն իրականացվել է Ամբերդ կասկադ Մաքուր զարգացման մեխանիզմ ծրագրի շրջանակներում, որը միտված էր կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարին։ Սակայն գետի ճգնաժամային վիճակը չի կարող որեւէ կերպ նպաստել կլիմայի փոփոխության մեղմելուն։

 Փոքր ՀԷԿ-երը վտանգում են համայնքային անվտանգությունը

 Բյուրականում փոքր ՀԷԿ-ի կառուցման հասարակական լսում չի եղել

Ռիսկերի վերլուծություն