ՓՀԷԿ Տաշտուն գետի վրա (կանխատեսում 2014) (2014)

Տաշտուն գետ


Risk Level: 2

Parameter Data Level
Sruface discharge volume in river section %, water 22 2


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Տաշտուն գետը կհայտնվի ճգնաժամային վիճակում

ԷկոԼուր

Տաշտուն գետը հոսում է Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռներից և աջից միախառնվում Գոզգոզ գետին: Երկարությունը 13 կմ է:

Այս գետի վրա «Զանգեզուր էներգո» ՍՊԸ-մն նախատեսում է կառուցել «Արեւիկ» ՓՀԷԿ-ը, որի ճնշումային խողովակաշարի երկարությունը 2950 մետր տարածքում։

«Արևիկ» ՓՀԷԿ-ը  նախատեսվում է կառուցել Հայաստանի Հանրապետության Այունիքի մարզում՝ Տաշտուն գետի վրա, օգտագործելով գետի 1650.0 Դ 1460.0 նիշերի միջև ընկած 190մ անկումը: Խողովակի մեջ է վերցնելու գետի 22․69%-ը։ ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն, որը մշակվել է Ռուսաստանի Դաշնության Բնապահպանության նախարարության կողմից հաստատված «Տարածքի էկոլոգիական վիճակի գնահատման կրիտերիաներ՝ հայտնաբերելու արտակարգ էկոլոգիական իրավիճակների եւ էկոլոգիական աղետի գոտիները» մեթոդիկայի հիման վրա, Տաշտուն գետը կհայտնվի ճգնաժամային վիճակում:

Ռիսկերի վերլուծություն