Հրազդան գետ, Քաղսի գյուղից ներքեւ (2012)

Հրազդան գետ, Քաղսի գյուղից ներքեւ


Risk Level: 2

Parameter Data Level
AL, mkg/l water 2952 2


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Հրազդան գետում ալյումինով  բարձր աղտոտվածություն է դիտվել Քաղսի գյուղից ներքև ընկած հատվածներում

ԷկոԼուր

Հրազդան գետում ալյումինով  բարձր աղտոտվածություն է դիտվել Քաղսի գյուղից ներքև ընկած հատվածներում: Ըստ «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի 2012թ-ի տարեկան հաշվետվության` ալյումինի միջին տարեկան կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել է 73,8 անգամ: Գետի այդ հատվածում ալյումինի պարունակությունը կազմել է 2952 մկգ/լիտրում: ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` աղտոտվածության այս աստիճանը ճգնաժամային է գետի համար:

Հերթական ահազանգը Հրազդան գետ կոյուղաջրեր թափվելու մասին

Բնապահպանության նախարարությունը Հրազդան գետ կեղտաջրերի թափման համար պատասխանատու է համարում «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ին

Ռիսկերի վերլուծություն