Հրազդան գետի գետաբերան (2012)

Հրազդան գետի գետաբերան


Risk Level: 3

Parameter Data Level
NO2, mgN/l water 0.057 1
NH4, mgN/l water 1.14 1
Mn, mkg/l water 175 1
AL, mkg/l water 3588 2
Cr, mkg/l water 880 3


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Հրազդան գետի գետաբերանը մաքուր է

ԷկոԼուր

Հրազդան գետի գետաբերանի հատվածում ջուրը մաքուր է: Ըստ «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի 2012թ-ի տարեկան հաշվետվության` Հրազդանի գետաբերանի հատվածում նիտրիտ իոնի եւ ամոնիում իոնի կոնցենտրացիանները սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել են 5,7 անգամ, մանգանինը` 3,5 անգամ: Գետաբերանում նիտրիտ իոնի պարունակությունը կազմել է 0.057 մգ N/լիտրում, ամոնիում իոնինը` 1.14 մգ N/լիտրում, իսկ մանգանի պարունակությունը կազմել է 175 մկգ/լիտրում:

ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` Հրազդանի գետաբերանում գետի էկոլոգիական վիճակը նորմայի սահմաններում է:

Հերթական ահազանգը Հրազդան գետ կոյուղաջրեր թափվելու մասին

Բնապահպանության նախարարությունը Հրազդան գետ կեղտաջրերի թափման համար պատասխանատու է համարում «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ին

Ռիսկերի վերլուծություն