Երեւանյան լիճ (2012)

Երևանյան լիճ


Risk Level: 3

Parameter Data Level
Cr, mkg/l water 640 3
NO2, mgN/l water 0.046 1
NH4, mgN/l water 0.64 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Երեւանյան լճի էկոլոգիական վիճակը աղետալի է

ԷկոԼուր

Երեւանյան լճի էկոլոգիական վիճակը աղետալի է: Ըստ «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի 2012թ-ի տարեկան հաշվետվության`  քրոմի  միջին տարեկան կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել է 12,8 անգամ: 4,6 անգամ սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել է նիտրիտ իոնի միջին տարեկան կոնցենտրացիան և 3,2 անգամ` ամոնիում իոնի միջին տարեկան կոնցենտրացիան: Հետեւաբար, Երեւանյան լճում քրոմի պարունակությունը կազմել է 640 մկգ/լիտրում, նիտրիտ իոնի պարունակությունը` 0.046 մգ N/ լիտրում, իսկ ամոնիում իոնի պարունակությունը` 0,64 մգ N/ լիտրում: ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` քրոմի պարունակության այս չափը աղետալի է լճի համար:

Ռիսկերի վերլուծություն