Ոռոգման ջրի վարձավճարի փոխհատուցում ՋՕԸ-ներին

Ոռոգման ջրի վարձավճարի փոխհատուցում ՋՕԸ-ներին

Գործադիրը 2021թ. հոկտեմբերի 14-ի կառավարության նիստի օրակարգում է ներառել «Մինչև 3 հա հողատարածքներում կաթիլային, անձրևացման ոռոգման համակարգերի ներդրման դեպքում ջրօգտագործողներին ոռոգման ջրի վարձավճարի փոխհատուցման ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը:

Ըստ նախագծի՝ այն կնպաստի գյուղատնտեսական հողատարածքներում ոռոգման ջրի խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործմանը, նոր հողատարածքների ավելացմանը, մատակարարված ոռոգման ջրի հաշվառման գործընթացի բարելավմանը, հողօգտագործողների եկամուտների աճի ապահովմանն ու գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների  ֆինանսական բեռի նվազեցմանը:   

Հանրապետությունում առկա են գերնորմատիվային հողատարածքներ, որտեղ ոռոգման ջրի պահանջարկը 2-3 անգամ ավելի է նորմատիվային պահան­ջարկի նկատմամբ: Ներկայում կաթիլային, անձրևացման ոռոգման համակարգով ոռոգվող շուրջ 250.0 հա հողատարածքների համար օգտագործվում է 980.0 հազ. մ3 ջուր: Նախնական տվյալներով ապագայում կանխատեսվող շուրջ 22.0 հազար հա հողատարածքի համար նշված համակարգը ներդրողները կօգտագործեն շուրջ 88.5 մլն. մ3, որի արդյունքում ոռոգման ջրի սպառման ծախսը կնվազի 2-3 անգամ:

Ծրագրից կարող են օգտվել գյուղատնտե­սական մշակաբույսեր մշակող ֆիզիկական և իրավաբանական այն անձինք, որոնց հողատարածքներն ընդգրկված են ջրօգտա­գոր­ծողների սպասարկման տարածքներում, հանդիսանում են ջրօգտագոր­ծող­ների ընկերությունների անդամներ՝ բացառությամբ ջերմատների և ջերմոցային տնտեսությունների տարածքների։

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ ջրային կոմիտեի կողմից:

Հոկտեմբեր 14, 2021 at 10:21


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր