Արաքս գետից ջուրը կտեղափոխվի Մեծամորի գետավազան՝ Ախուրյանի ջրավազանում սակավաջրությունը մեղմելու համար

Արաքս գետից ջուրը կտեղափոխվի Մեծամորի գետավազան՝ Ախուրյանի ջրավազանում սակավաջրությունը մեղմելու համար

Ախուրյանի ջրավազանային ստորերկրյա ջրերի մակարդակի նվազման հետևանքները մեղմելու նպատակով Արաքս գետից ջուրը կտեղափոխվի Մեծամորի գետավազան՝ առանց հասույթի ձևավորման: 

Ըստ գործադիրի որոշման հիմնավորման՝ պատճառը սակավաջրությունն է և կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը։ Սրա հետևանքով դիտվում է ջրային ռեսուրսի հավասարակշռված էկոլոգիական վիճակի խախտում, առկա է արտեզյան հորիզոնների և Մեծամոր գետի ջրատվության նվազում, ինչը կարող է հանգեցնել տվյալ տարածաշրջանի ջրային ռեսուրսի հյուծմանը։

Արաքս գետից ջուր կտեղափոխվի յուրաքանչյուր տարի նոյեմբերի 1-ից մինչև հաջորդ տարվա մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում՝ ՀՀ-ի մասնաբաժնի ջրածավալները չգերազանցող ամբողջ ծավալով։ Աշխատանքները կիրականացվեն «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Արմավիր» ՋՕԸ համակարգերի միջոցով։

Որոշումը տարածվում է 2023թ․ նոյեմբերի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա, քանի որ, ըստ հիմնավորման, էկոլոգիական անբարենպաստ վիճակով պայմանավորված նշված ժամանակահատվածից որոշակի ծավալով ջրալրումներ են իրականացվել։

Ըստ փաստաթղթի՝ համաձայն 1927թ․ Սովետա-Թուրքական կոնվենցիայի (մինչ օրս գործում է), կողմերին (Հայաստան-Թուրքիա) վերապահված է Արաքս սահմանային ջրահոսքը օգտագործել հավասարաչափ՝ որից ՀՀ մասնաբաժինը կազմում է տարեկան 721.7 մլն.մ/խ։ ՀՀ-ի կողմից վերջին տարիներին օգտագործված տարեկան ջրածավալները կազմել են՝ 2020թ.-291.883 մլն.մ/խ, 2021թ.-274.18 մլն.մ/խ, 2022թ.-400.2 մլն.մ/խ, 2023թ.-306.77 մլն/մ/խ։ Վերջին տարիների ՀՀ-ի կողմից օգտագործված առավելագույն ջրաքանակը եղել է 2022թ․ ընթացքում և կազմել  է տարեկան շուրջ 400.0 մլն. մ/խ, ինչը կազմում է ՀՀ-ի մասնաբաժնի շուրջ 55%-ը։

Փետրվար 05, 2024 at 16:46


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր