Ողջի գետ, Քաջարան գյուղից ներքեւ (2012)

Ողջի գետ, Քաջարան գյուղից ներքեւ


Risk Level: 3

Parameter Data Level
NH4, mgN/l water 3.44 3
NO2, mgN/l water 0.035 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Ամոնիումի իոնի կոնցենտրացիայի գերազանցումը  Ողջի գետի` Քաջարանից ներքեւ ընկած հատվածում աղետալի վիճակ է ստեղծել

ԷկոԼուր

Ողջի գետի` Քաջարանից ներքեւ ընկած հատվածում դիտվել է ամոնիում իոնով բարձր աղտոտվածություն: Ըստ «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի 2012թ-ի տարեկան հաշվետվության`  Ամոնիում իոնի միջին տարեկան կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել է  17,2 անգամ, իսկ նիտրիտ իոնինը 3,5 անգամ:

Ողջիի այս հատվածում ամոնիում իոնի կոնցենտրացիան կազմել է 3.44 մգN/լիտրում, նիտրիտ իոնինը` 0.035 մգN/լիտրում:

Ըստ ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի` ամոնիում իոնի այդ չափաբաժինն աղետալի է Ողջի գետի համար:

Իրանական բեռնատարի վթարի արդյունքում բնությանը պատճառվել է 4 միլիոն 235 հազար դրամի վնաս

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պոչատարի վթարի հետքերը մաքրվել են

Ռիսկերի վերլուծություն