Արաքս գետի Արմաշ գյուղից ներքև ընկած հատված (2012)

Արաքս գետի Արմաշ գյուղից ներքև ընկած հատված


Risk Level: 1

Parameter Data Level
NO2, mgN/l water 0.045 1


 
Disastrous Condition
 
Critical Condition
 
Normal Condition

Արաքս գետը մաքուր է Արմաշ գյուղից ներքև ընկած հատվածում

ԷկոԼուր

Արաքս գետը մաքուր է Արմաշ գյուղից ներքև ընկած հատվածում: «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2012թ-ի տարեկան հաշվետվության համաձայն` այս հատվածում 4,5 անգամ գերազանցվել է նիտրիտ իոնի սահմանային թույլատրելի նորման: ԷկոԼուրի «Էկոլոգիական ռիսկերի գնահատման մոդել»-ի համաձայն` այս գերազանցումը նորմայի սահմաններում է:

Նայեք, սա իսկական գետ է, բայց ջրի փոխարեն Ագարակի կոմբինատի պոչերն են

ՀՀ կառավարությունը 256 միլիոն դրամ է տրամադրում Արաքս, Մարտունի, Աղստեւ գետերի վրա աշխատանքներ կատարելու համար

Ռիսկերի վերլուծություն