«Ստեփանավան-2» փոքր ՀԷԿ-ի կառուցման նախագծի հասարակական լսումների մասնակիցների նկատմամբ ճնշումների պատճառով պահանջում ենք լսումներն անվավեր ճանաչել

«Ստեփանավան-2» փոքր ՀԷԿ-ի կառուցման նախագծի հասարակական լսումների մասնակիցների նկատմամբ ճնշումների պատճառով պահանջում ենք լսումներն անվավեր ճանաչել

ԷկոԼուր

«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն կարծիք է ուղարկել մարտի 1-ին Երեւանում տեղի ունեցած «Շումեն» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված  «Ստեփանավան-2» ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախագծի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական կարծիքի և ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքի հասարակական լսումների վերաբերյալ: Նամակով «ԷկոԼուր»-ը պահանջում է  անվավեր ճանաչել լսումները մասնակիցների նկատմամբ ճնշումների պատճառով: Նամակում ասված է. 

«2013թ. մարտի 1-ի «Ստեփանավան-2» փոքր ՀԷԿ-ի նախագծի հասարակական լսումները անցկացվեցին նախագծի մասին բացասական կարծիք արտահայտող մասնակիցների նկատմամբ ճնշումներով: Լսումները կազմակերպվել էին «Շումեն» ՍՊԸ-ի եւ Բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից:  Ուշադրություն ենք հրավիրում նրա վրա, որ իրենց բիզնես շահերը պաշտպանող ընկերության ներկայացուցիչներին միացել էր նաեւ բնապահպանական փորձաքննության ներկայացուցիչ Լաուրա Բալայանը, ինչը հակասում է «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի առաքելությանն ու գործառույթներին: 

Կարծում ենք, որ խախտվել է Օրհուսի կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածը (աջակցել հասարակայնության արդյունավետ մասնակցությանը, հասարակայնության մասնակցության արդյունքները պետք է հնարավորինս հաշվի առնվեն): Խախտվել են «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի հետեւյալ հոդվածները`

-հոդված 9, կետ 5 (Մասնագիտական եզրակացության մշակման ընթացքում հաշվի են առնվում հասարակական, ազդակիր համայնքի եւ համապատասխան պետական մարմինների կարծիքները)

- հոդված 9, կետ 7 (Մասնագիտական եզրակացությունը մշակելիս փորձաքննության են ենթարկվում՝

ա) փաստաթղթերի լիարժեքությունը.

բ) հասարակության, ազդակիր համայնքի եւ պետական շահագրգիռ մարմինների կարծիքները.

գ) շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության բոլոր դրական եւ բացասական ազդեցությունների առկայության ամբողջականությունը, ինչպես նաեւ դրանց փոխներգործությունը.

դ) կիրառված գնահատման մեթոդները եւ տեղեկատվության ամբողջականությունը.

ե) շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցության վերացման կամ նվազեցման նպատակով առաջարկված տեխնիկական լուծումների համապատասխանությունը ժամանակակից գիտական եւ տեխնիկական մակարդակին.

զ) նախատեսված գործունեության այլընտրանքային լուծումները.

է) շրջակա միջավայրի վրա նախատեսված գործունեության վնասակար ազդեցության բացառման կամ նվազեցման, ինչպես նաեւ նախատեսված գործունեության կիրառման եւ շահագործման միջոցառումների եւ անհրաժեշտ պայմանների վերաբերյալ առաջարկությունները)

հոդված 10, կետ 4 (մասնակիցները լիազորված մարմնի կողմից ստանում են հասարակական լսումների արդյունքների արձանագրությունը):

Որպես հիմնավորումներկայացնում ենք Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Մանյա Մելիքջանյանի, Ստեփանավանի քաղաքապետարանի բնապահպանության բաժնի պետ Վարդան Մկրտչյանի, ինչպես նաեւ «ԷկոԼուր»-ի նախագահ Ինգա Զարաֆյանի ելույթները եւ այդ ելույթներին ուղղված ընկերության փաստաբան Արա Սարգսյանի, «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի ներկայացուցիչ Լաուրա Բալայանի պատասխաններն ու մեկնաբանությունները:

«Շումեն» ՍՊԸ-ի տնօրեն.

-…Ձեր բնապահպանական հարցերը ՇՄԱԳ-ի կատարող կարող եք ուղղել «Քոնսեկոարդ» ՍՊԸ-ի տնօրեն պարոն Վռամ Թեւոսյանին, իսկ իրավատնտեսական ուղղվածության հարցերին կպատասխանի ընկերության իրավական մասի պատասխանատու, փաստաբան Արա Սարգսյանը…:

«ԷկոԼուր»-ի նկատառում. ցավոք, մենք հնարավորություն չունենք նշելու «Շումեն» ըներության տնօրենի անունը, քանի որ գրանցաթերթիկի հետ ծանոթանալու եւ անուններն ու պաշտոններն արտագրելու մեր խնդրանքը լսումները վարող «Շումեն» ՍՊԸ-ի փաստաբան Արա Սարգսյանը մերժեց` արգելելով ընկերության տնօրենին «ԷկոԼուր»-ին հնարավորություն տալ ծանոթանալ մասնակիցների կազմի հետ:

 

«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի ներկայացուցիչ Լաուրա Բալայան. -Նախագիծը ներկայացվել է հոկտեմբերի վերջին: Տրվել է փորձագետ Գեւորգ Չոբանյանի եզրկացությունը: Հունվարի 18-ին հասարակական լսումներն անցկացվել են Ստեփանավանի քաղաքապետարանում: Նախագիծը լրամշակվել է, դիտողությունները հաշվի են առնվել: Նախարարության ստորաբաժանումների կարծիքը բոլորը դրական է, իսկ նախարարությունից դուրս կան նաեւ բացասական: Բայց հիմնականում դրական է:

«ԷկոԼուր»-ի նկատառում. Լաուրա Բալայանը չհայտնեց, թե ով է դրական կարծիք տրամադրել եւ հասարակայնությանը չծանոթացրեց փորձագիտական եզրակացությունների հիմնավորումների հետ: Բացասական կարծիք են ներկայացրել շահագրգիռ կողմերը` Ստեփանավանի քաղաքապետարանը եւ «ԷկոԼուր» հասարակական կազմակերպությունը:

Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Մանյա Մելիքջանյան. -«Փորձաքննության ժամանակ հաշվի չի առնվել Չքնաղ գետը որպես հանգստի զոնա եւ չի ուսումնասիրվել, թե ինչ ազդեցություն կունենա այդ կառույցը հանգստի զոնայի վրա: Մինչդեռ Ստեփանավանի զարգացման միակ ուղղությունը տուրիզմն է: Եւ այս հարցով մենք դիմել ենք տարբեր կազմակերպությունների: Դիմել ենք Բնապահպանության նախարարությանը, կառավարությանը, նախագահին ենք դիմել, մարզպետին` պարզելու, թե ինչու հաշվի չի առնվել որպես տուրիզմի զոնա` համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի: Դա պետք արտացոլված լիներ նախագծում, սակայն ես ուսումնասիրել եմ ՇՄԱԳԸ, եւ այնտեղ չկա»:
Ընկերության փաստաբան Արա Սարգսյան.
-…Չքնաղը ոչ թե գետ է, այլ վտակ է… Տիկին Մանյա Մելիքջանյանը բազմաթիվ ատյանների դիմել է: Չասեցիք, որ դիմել եք իրավապահ մարմիններին եւ որ իրավապահ մարմիններից համապատասխան պատասխան եք ստացել, որով ձեր կողմից բարձրացված հարցերը ուսումնասիրվել են եւ պատասխան է տրվել, որ համենայն դեպս ներկա պահին «Շումեն» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող աշխատանքներում որեւէ իրավախախտման հատկանիշներ չկան:  …Մեր կարծիքով` հանգստի զոնայի առումով դուք գտնվում եք բարեխիղճ մոլորության մեջ: …2005թ-ից հետո առ այսօր 8 տարվա ընթացքում ոչ միայն այդ հատվածի հողը, այլեւ այդ շարքի հողերը ՀՀ կառավարության որոշմամբ համարել են էներգետիկայի նշանակության հողեր, եւ այսօր ասել, թե դա հանգստի զոնա է եւ շրջակա միջավայրի փորձաքննության մասին օրենքի դրույթները չեք պահպանել, գիտեք ինչ, դա բարեխիղճ մոլորություն է: Իսկ եթե դուք փորձում եք այսպես շարունակել եւ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բարեխիղճ վարկանիշը այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական կազմակերպությունների աչքի առջեւ վարկաբեկել, տիկին Մելիքջանյան, ինձ թվում է, հետո մենք կարող է ուրիշ ատյաններում հանդիպենք:
Մանյա Մելիքջանյան.
-Մենք քաղաքապետարանի հետ քննարկել ենք, որ դա հանգստի զոնա է, դա իմ անձնական կարծիքը չէ:
Լաուրա Բալայան.
-Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք մտածում եք: Իրոք, Ստեփանավանը շքեղ տեղ է, եւ իրոք, տուրիզմի համար շատ հարմար պայմաններ կստեղծվեն եւ կզարգանա: Բայց ներկա վիճակում այս տարածքը հատկացված է կառավարության որոշումով: Այսինքն` այդ որոշումը կա էներգետիկայի նպատակների համար: Այդտեղ ինչ հանգստյան զոնայի մասին կարող է խոսք լինել, եթե այնտեղ գոյություն ունի էլի ՀԷԿ ու էլի ու էլի կկառուցվի:
Ստեփանավանի քաղաքապետարանի բնապահպանության բաժնի պետ Վարդան Մկրտչյան.
-ՀԷԿ-ի շինարարությունը մեր քաղաքի համար օգտակար է, բայց մեր քաղաքապետարանի որոշումը Ձորագետի վրա է տրված, որ Ձորագետ գետի վրա կառուցեն: Իսկ Չքնաղը դարեր շարունակ եղել է մեր քաղաքի, Լոռի Փաբակը որ Վրաստանի հետ էր, այն ժամանակ էլ հանգստյան գոտի է եղել: Մինչեւ այսօր էլ վրացիները երազում են, որպեսզի գան, տիրանան այդ տարածքին: Հիմա մետր 20 սանտիմետր տրամագծով եթե ջուրը մտնի այդ խողովակի մեջ, ձորի մեջ ջուր չի մնալու: Առանց այն էլ ջրերը պակասել են: Իսկ այդ տարածքում երկու տասնյակից ավելի առուներ ու կոյուղի է թափվում:
Արա Սարգսյան.
-Հանեք կոյուղին էդ ձեր Չքնաղ գետակից, էդ ի՞նչ եք անում դուք: Այ ամենամեծ սխալը, որ մի կողմից ասում են` վայ մեր Չքնաղ գետը, կամ վտակը, մյուս կողմից էլ դրա մեջ կոյուղի եք լցնում: 

Վարդան Մկրտչյան.

-Կոյուղի, ասենք, փոքր թաղամասի կոյուղի է:

Արա Սարգսյան.

-…Համայնքը մի կողմից ասում է, որ այդտեղ մեր Չքնաղ վտակն է, մեր ձկները, մյուս կողմից ասում եք, էդտեղ կոյուղին ենք թափում: Որ ջուրը քչացավ, այդտեղ կարող է հոտ գալ: Մի քիչ իրար չի բռնում: Եւ հաջորդը, որ ասում եք` համայնքը տվել է Ձորագետի վրա, ձեր համայնքի տրամադրած փաստաթղթերը դուք նայե՞լ եք:    

 Վարդան Մկրտչյան.

-Ինչու չեմ նայել, որոշման մեջ գրված է, որ Ձորագետի վրա:

Արա Սարգսյան

- Դուք հիմա ձեր անձնական կարծի՞քն ենք էստեղ ներկայացնում, թե՞, ասենք, համայնքի:

 Վարդան Մկրտչյան.     

- Համայնքի, ժողովրդի կարծիքն եմ ներկայացնում:

Արա Սարգսյան.

- …Ձեր մոտ քաղաքապետի փոփոխություն է տեղի ունեցել, հիմա ամեն մի քաղաքապետի փոփոխությունից հետո ձեր ներկայացուցիչը պիտի գա, ասի` էս գետը չենք ուզում, էն մյուս գետի վրա, էն չենք ուզում, էն մյուս գետի վրա: Էսպես ու՞ր կգնա, կհասնի: …Այ էսպես են անում, որ բոլոր ներդրողները թողնում, գնում են: Ձեր համայնքի բյուջեն ինչքա՞ն է: Դուք տեղյա՞կ եք:

 Վարդան Մկրտչյան.

-Ինչի տեղյակ չեմ:

Արա Սարգսյան.

-Ինչքա՞ն է, հըլը ասեք:

  Վարդան Մկրտչյան.

-270 միլիոն

Արա Սարգսյան.

-Դուք գիտե՞ք, թե ինչքան ներդրում է կատարվելու հենց այդ ՀԷԿ-ով: Ձեր բյուջեից ավելի շատ ներդրում է կատարվելու: Դուք քանի՞ աշխատատեղ եք ստեղծել ձեր համայնքի բյուջեով: Կներեք, ասեք հըլը:

 Վարդան Մկրտչյան.

-Եկեք մի ուրիշ կողմով նայենք: Գարնանն է գետը վարարում եւ ամռանը… (խոսքը թույլ չեն տալիս ավարտի):

Արա Սարգսյան.

-Կներեք, ի՞նչ մասնագետ եք:

Վարդան Մկրտչյան.

Ես գեոտեխնիկ եմ մասնագիտությամբ, բայց ղեկավարում եմ նաեւ… (կրկին թույլ չեն տալիս, խոսքը շարունակի):

Արա Սարգսյան.

-Դուք պարզապես փաստաթղթերին էլ չեք ծանոթացել: Ուրեմն Հայաստանի կազմակերպության լիազոր մարմինները, գիտությունների դոկտորներ, պրոֆսորներ իրենց ստորագրությունները դնելով յուրաքանչյուր փաստաթղթի տակ, հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովը, որը թույլատրում է, թե ինչքան ջուր կարելի է օգտագործել, բոլորն իրենց ստորագրությունները դնում են այդ փաստաթղթերի տակ, եւ ուզում ես ասես` օրե՞նքն են խախտում, թե՞ բոլորը օրենքը չեն խախտում, միայն «Շումեն» ՍՊԸ-ն է խախտում: Դուք պատկերացնո՞ւմ եք, ինչ եք ասում: 

 Վարդան Մկրտչյան.

-Բերեք հարցակոխ չանենք:

Արա Սարգսյան.

-Հացակոխը որն է, ես ձեզ ասում եմ այն, ինչ որ կա:

Վարդան Մկրտչյան.

-Ես այդ քաղաքի բնակիչ եմ, մեր գետի հզորությունը գիտեմ, ինչքան է:

Արա Սարգսյան.

-Եթե դուք նոր մասնագիտական եզրակացություն եք բերում, որը հակասում է այն մյուսին, ես հասկանամ, թե չէ դուք ձեր կարծիքը կասեք, մյուսն էլ կասի չէ, 08 մետր հաստությամբ, մյուսը կասի 3 մետր, հո էդպես չի: Շատ մարդ կարող է շատ չհասկանալ, բայց դուք որպես քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ, որպես նաեւ այդ գործի, այդ բնագավառի գիտելիքով մարդ, պիտի հասկանաք, որ կան կազմակերպություններ, որն ասում է, որ այս եզրակացության մածունը սպիտակ է, դուք չեք կարող նույնիսկ ապացուցել, որ այդ մածունը նույնիսկ բաց երկրագույն է: ..Դուք նույնիսկ գործող օրենսդրությանը հակառակ հայտարարություն արեցիք,

Վարդան Մկրտչյան.

- Ես որոշման պահանջներից ելնելով եմ ասում, որ տրված է Ձորագետի վրա:

«ԷկոԼուր»-ի նախագահ Ինգա Զարաֆյան.

-Դուք ասացիք գործող օրենսդրության, ո՞ր օրենքի ո՞ր հոդվածն է խախտվել պարոն Մկրտչյանի կողմից:

Արա Սարգսյան.

-Ասեմ, գործող օրենսդրությունը, որ 2005 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ  նույն տեղական ինքնակառավարման մարմինն այդ ամբողջ հատվածը` ոչ միայն «Շումեն» ՍՊԸ-ին տրված, հսկայական մի հատ հատված դարձրել է որպես էներգետիկայի: Կառավարության որոշումն եմ ասում` 1-ը, սեպտեմբերի, 2005 թվականի, թիվ 1523:

Ինգա Զարաֆյան.

-Ինչո՞վ է պարոն Մկրտչյանը խախտւմ այդ պահանջը:  

-Արա Սարգսյան.

-Ասեմ, այնքանով որ պարոն Մկրտչյանն ասում է, որ այդտեղ ընդհանրապես հանգստյան գոտի է, հիդրոէլեկտրակայաններ չկառուցվեն, իսկ կառավարության որոշումն ասում է, որ կառուցվելու են: Գիտեք ինչ, իր կարծիքը պիտի մի քիչ էլ օրենսդրությամբ հիմնավորված լինի:

Ինգա Զարաֆյան.

- Իմ կարծիքով դուք ճնշում եք գործադրում լսումների մասնակիցների վրա:

Վարդան Մկրտչյան.

-Տրված է որոշումը Ձորագետի վրա, ուրեմն կառուցեք Ձորագետի վրա:

Արա Սարգսյան.

-Տիկին Մելիքջանյանը ոնց որ թե հանգստի գոտու առումով բարեխիղճ մոլորության մեջ է գտնվում եւ ոնց որ հասկանում եմ արդեն, թե ով է ուղորդում տիկին Մելիքջանյանին բարեխիղճ մոլորության:

Վարդան Մկրտչյան.

-Ո՞վ է ուղորդում:

Արա Սարգսյան.

-Երեւի, հավանաբար, դուք եք գցում. այս տիկնոջն ասում եք, որ այնտեղ հանգստյան գոտի է: Ես իմ անձնական կարծիքն եմ հայտնում: Մենք կարդացինք, իմիջայլոց, տիկին Մելիքջանյանի այդ հոդվածը, որ ասում է, որ քաղաքապետարանից են այդ տեղեկությունը ստացել հանգստի գոտիի վերաբերյալ, եւ այդ կապակցությամբ դիմել է իրավապահ մարմիններին: Մենք մտածում էինք, գիտեք, մի հատ էլ հարցում անենք, դուք եք այդ հանգստյան գոտին տրամադրել այդ տիկնոջը, թե ոչ, եւ համապատասխան դատական ատյաններով վիրավորանքի եւ զրպարտության համար համապատասխան անձանց ներգրավենք քաղաքացիական գործերով որպես պատասխանողներ: Բայց մենք գնացինք այն բանի, որ ասեցինք, մենք մեզ մի քիչ բարձր պահենք ավելի այդ հարցում, իրավապահ մարմիններ կան, համապատասխան մարմիններ կան, ու որոնց էլ դիմել էր տիկին Մանյան, երեւի նորից եմ կրկնում, ձեր ուղղորդմամբ: Իրավապահ մամիններից համապատասխան պատասխանները ստացվել է: Եվ նորից եմ ասում, հարգելի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ, եթե ձեր տված փաստաթղթերը մինչեւ համենայն դեպս 2012 թվականը ներառյալ, դուք գտնում եք, որ քաղաքապետարանը սխալ փաստաթղթեր է տվել, գործող օրենսդրություն կա, Վարչարարության հիմունքների եւ վարչարարական վարույթի մասին օրենք կա, հուշում եմ էլի ձեզ, Իրավական ակտերի մասին օրենք կա, Հողային օրենսգիրք կա: Դիմեք դատական ատյաններին, ձեր որոշումները փորձեք փոխել: Բայց ի նկատի ունեցեք, որ եթե կարողանաք որոշումները փոխել, այստեղ այնպիսի վնասների հարց կարող է ծագել, որ, կներեք, ձեր բյուջեին բավականին լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ: Ես որպես իրավաբան եւ մասնագետ եմ ձեզ ասում: Ուրեմն այնտեղ, որտեղ որ տրվել է, եւ պետական մարմինների բոլոր փոստաթղթերով հիմնավորված է, կորդինատներով, ձեր իսկ տված համայնքի տված փաստաթղթերով: Իմիջայլոց, դուք նման փաստաթղթեր, որքանով տեղյակ եմ, տվել եք նաեւ այլ կազմակերպությունների եւ ոնց որ թե ձեր աղմուկը չենք լսում այդ կազմակերպությոնների:  Եւ այստեղ հասկանում ենք, որ բավականին սուբյեկտիվ վրաբերմունք ենք նկատում ձեր կողմից: Դուք կազմակերպությունների եք տվել, նույնիսկ ձեր համաձայնությունն եք տվել: Անհարմար է:

Վարդան Մկրտչյան.

-Գիտեք ինչ, դուք ամբողջ մեղքը մի գցեք իմ անձի վրա: Ես ներկայացուցիչն եմ քաղաքապետարանի եւ մեր քաղաքի: Եթե որեւիցե մեկդ ամռանը եղել եք մեր այդ տարածքում, կտեսնեք, ասեղ գցելու տեղ չկա, ինչքան մարդիկ են հանգստանում: Հիմա որ ջուրը մտավ խողովակի մեջ, որտե՞ղ պիտի լողանան:      

Արա Սարգսյան.

-Խողովակի մեջ ջուրը որ մտավ, հետո նորից դուրս է գալիս:

Վարդան Մկրտչյան.

-Կիլոմետր 500 մետր այդ տարածքն է, որտե՞ղ պիտի լողանան:

Արա Սարգսյան.

-Հիմա ամբողջ աշխարհը որ գնում է հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելու, ամբողջ աշխարհի քաղաքականությունը, մեր երկրի քաղաքականությունը, կառավարության ծրագրերին դուք բոլորդ դեմ եք հա՞:

Վարդան Մկրտչյան.

-Դեմ չենք շինարարությանը, բայց թող կառուցվի այնտեղ (խոսքը կիսատ է մնում)

Արա Սարգսյան.

-Ուրեմն կկառուցվի այնտեղ, որտեղ համապատասխան պետական մարմինները թույլ են տվել:

-Վարդան Մկրտչյան.

Պետական մարմինը չի՞ սխալվում:

Արա Սարգսյան.

-Սխալվում են, դիմեք համապատասխան մարմիններին, ասեք` դուք սխալ եք արել: …Նկատի ունեցեք, որ ջուրը դուք չեք տնօրինում, եւ ջրի տերը էս պահի դրությամբ պետությունն է հանձինս իր լիազորված մարմինների: Եւ այդ լիազորված մարմինները գիտեն, թե որտեղ են թույլ տալիս եւ ինչ կարգով, ինչ չափով եւ ինչ տրամագծով: Եթե այս գործունեության արդյունքով, ձեր ասած, ինչ-որ վնասներ ի հայտ գան, բնականաբար, նույն ձեւի համայնքն էլ իրավունք ունի դիմելու համապատասխան մարմիններին: Ասեմ, ձեր որոշումների հետեւանքով համայնքը տուժեց, դուք չեք մտածում աշխատատեղերի համար, էդքան ներդրումների համար: …ՍՊԸ-ն նպատակադրված է, ինչ հնարավոր լինի, նաեւ այդ հանգստի զոնայի առումով, հնարավորագույնս եւ ծառերի տնկման, եւ բնապահպանական բոլոր միջոցառումների իրականացման, ինչ հնարավոր է: Հետաքրքիր է, որ դուք մեծ խանդավառությամբ ստորագրում եք ավելի մեծ ջրատարողությամբ խողովակնեով ՀԷԿ-ի կառուցումը նույն վտակի վրա, «Շումեն» ՍՊԸ-ինը ամենափոքրն է էդտեղ: Եւ ասում եք, այս փոքրն ավելի կխանգարի, քան մեծերը: Ես գտնում եմ, որ մեծերն էլ չի խանգարում, քավ լիցի:

Վարդան Մկրտչյան

-Այն ՀԷԿ-երի համար էլ է հարց դրվում արդեն:

Արա Սարգսյան.

-Խորհուրդ եմ տալիս, բոլոր ՀԷԿ-երի հետ պայմանավորվենք, ներդրում ենք անելու, եկեք կազմակերպենք, մտածենք այդ կոյուղագիծը ինչ-որ մաքրման կայան էր, կոյուղագիծը փոխենք, այդպես արեք, թե չէ արգելելով ո՞ւր եք գնում:

Ինգա Զարաֆյան.

-Ո՞ր բանկին եք մտադիր դիմել:

Արա Սարգսյան.

-Կան միջազգային դոնոր կազմակերպություններ: Մենք լավ գիտենք, KFW բանկն էլ, որոնք այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում են նման ծրագրեր եւ վարկավորում են իրականացնում հնարավորինս ցածր տոկոսադրույքներով, քանի որ բարձրով ուղղակի հնարավոր չի լինի, եւ այս գործունեությունը 10-15 տարի հետո նոր իր ծախսերը հանում է: …Այսօրվա դրությամբ KFW բանկը կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն գնում է խոսակցություններ այն մասին, քանի որ այսպիսի խնդիրներ են առաջ բերում բնապահպանական կազմակերպությունները, այդ թվում շատ դեպքերում նաեւ անհիմն, այս մարդիկ ասում են, եթե այսպես է շարունակվելու, մենք պիտի վարկը տանք ու մի 10 տարի գցենք, բռնենք, կառուցենք, թե չկառուցենք, թույլ տանք, թե չտանք, էսօր թույլտվությունը տալիս ենք, վաղը, մյուս օրը փոշմանում ենք: Ես էլ ասում եմ, կարող է պատահի, եւ մենք վերցնենք ու մեր ծրագիրն ընդհանրապես փակենք:

Ինգա  Զարաֆյան

-Ճի՞շտ եմ հասկանում, որ դուք դեռ չեք որոշել որ բանկի հետ KFW-ի, թե Եվրոպական բանկի հետ պայմանագիր կնքեք:

Արա Սարգսյան.

-Երբ որ որոշենք, կմտածենք, ֆինանսական առեւտարային գաղտնիքը ձեզ հաղորդենք, թե չէ:

Ինգա Զարաֆյան.

 -Փորձաքննության մասին օրենքով ի՞նչ պահանջներ եք դուք բավարարել, որը պետք է լինի պրոյեկտում, դա հոդված 5-ի մինիմալ պահանջներն են` լանդշաֆտի վրա ազդեցություն, ինչ ֆոնային գնահատում է ստացել այդ նախագիծը, առողջության մասին, սոցիալական խնդիրների, ջրի, հողի: Տիկին Լաուրան շատ լավ գիտի այդ պահանջները, ինչպե՞ս են բավարարված այդ պահանջները:

Լաուրա  Բալայան.

-Որեւէ բացասական կարծիք չունեմ, որ ուղարկել են մեզ ստորաբաժանումներից: Եվ նախագծին եթե դուք ծանոթ եք, նախագծողը մանրամասն նկարագրել է եւ լանդշաֆտը, եւ հողի ազդեցության վրա, եւ ջրերի:

Ինգա Զարաֆյան.

-Պրոյեկտի մեջ կա նկարագրություն, բայց չկա ազդեցություն:

Լաուրա Բալայան.

-Ասեմ ձեզ, նախագծին ծանոթ չեք, նախագծում նախատեսված են համապատասխան մեղմացնող միջոցառումներ, այսինքն` հողը ուր են տանելու, որտեղ են պահելու, անգամ իրենք ունեն համայնքի համաձայնությունը, որտեղ պիտի տանեն վերեւի շերտը, պահպանեն:

Ինգա Զարաֆյան.

-Դա միջոցառում է, դա ազդեցություն չի:

Լաուրա Բալայան.

Այո, հենց այդ միջոցառումն էլ տալիս է իր ազդեցությունը, որ ազդեցությունը չնչին է:

«ԷկոԼուր»-ի նկատառում. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածում տարբերակված են հետեւանքների նվազեցման համար ազդեցության գնահատականը եւ միջոցառումները:

Ինգա Զարաֆյան.

-Ինչպիսի՞ն է ջրի վրա ազդեցությունը, կենսաբազմազանության, էնդեմիկ տեսակների:

Լաուրա Բալայան.

-Բացեք եւ կարդացեք, այնտեղ չկան էնդեմիկ տեսակներ, դուք նախագծին ծանոթ չեք:

«ԷկոԼուր»-ի նկատառում: Էնդեմիկ տեսակների մասին հարցը պատահական չէր տրված, քանի որ նախագծում հղում է արված 1987 եւ 1989թթ. Հին Կարմիր գրքի վրա, որն իր ուժը կորցրել է, քանի որ 2011թ. Հայաստանում լույս տեսավ նոր Կարմիր գիրքը: Այդ նոր Կարմիր գրքում ներառվել են նոր տեսակներ, այդ թվում անողնաշարավորներ: Ոչ մի հիշատակում այս մասին նախագծում չկա: Անորոշ է մնում, կամ Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչը չգիտի, որ կա նոր Կարմիր գիրք, կամ մտադրված անտեսում է այդ փաստը:

Ինգա Զարաֆյան.

-Լսեք, մարդիկ ասում են, որ դա հանգստի գոտի է, դա կապված է առողջության հետ, ինչո՞ւ այդ ազդեցությունը չկա:

Նախագծող Վռամ Թեւոսյան.

-Անօրինական հանգստի գոտի է: Այդտեղ հանգստյան գոտի չկա, դրա համար գնահատում չի արվել:

Արա Սարգսյան.

Ինտերնետով երեւի դուք էլ եք տեղյակ, Ստեփանավանում մի հատ գազալցակայանում ինչ-որ մեքենա էր տրաքել, ես այդ գազալիցքավորման կայանի կողքը իրավունք ունեմ հանգստանալու: Հիմա որ ես հարցնեմ, գազալիցքավորման կայանը կվերացնե՞ք:

Նախագծող Վռամ Թեւոսյան.

-Դա կառավարության որոշման հարցն է, կառավարությունը որոշել է, որ այդտեղ չկա հանգստի գոտի: Մարդիկ չպետք է այդտեղ լինեն:

Լաուրա Բալայան.

-Դուք էլեմենտար բան չեք հասկանում ու գալիս եք, աղմուկ եք բարձրացնում անիմաստ:

«ԷկոԼուր»-ի նկատառում. Տուրիզմի եւ հանգստի գոտու զարգացումն ամրագրված է Ստեփանավանի 2013-2016թթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում:

Ինգա Զարաֆյան.

- Եկեք էլեմենտար բաներից չխոսենք, որովհետեւ երբ որ դուք եղել եք հասարակական լսումներին Մելիք գյուղում, նույնիսկ ծանոթ չեք եղել ոչ պրոյեկտի հետ, ոչ տարածքի: Մոռանալով, որ դա ձեր պարտականությունն է` պատասխանել նախագծի հետ կապված հարցերին:

Լաուրա Բալայան.

-Ինչ անենք, գամ ձեր մոտ քննություն հանձնեմ, այ քեզ բան: 

Արա Սարգսյան.

-Հայաստանի Հանրապետությունում դուք քանի՞ լսումների եք մասնակցել:

Լաուրա Բալայան.

-Ամեն տեղ մասնակցում է անիմաստ:   

Արա Սարգսյան.

-Իսկ կա՞ մի տեղ, որ ձեր ուզած եզրակացությունն ու փաստաթղթերը լինեն: Ուրեմն եթե ձեզ լսենք, ապա այդ 30-40 ՀԷԿ-երը, կառույցները պիտի այս երկրում չլիներ: Ես զարմանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետույան քաղաքացին կարող է երկրին եւ նրա զարգացմանը դեմ լինել:

Լաուրա Բալայան.

-Թշնամի է:

Ինգա Զարաֆյան.

-Քանի որ եթե դուք միայն տեղից կխոսեիք, ես բան չէի ասի, բայց դուք հիմա վարում եք այդ ամբողջ լսումները եւ փաստորեն ճնշում եք օգտագործում` վիրավորելով մասնակիցներին:

Արա Սարգսյան.

-Ուրեմն իրավական գնահատականներին եկեք չանդրադառնանք, եթե այդպես լինի, ձեր զուտ հայտարարությունները եւ Մելիքջանյանի հարցազրույցները, որտեղ ուղղակի վիրավորանք ու զրպարտություն էր ՍՊԸ-ի հասցեին, պատասխանը ստացել է իրավապահ մարմիններից եւ մյուսներից էլ կստանա:

Ինգա Զարաֆյան.

-Դա հենց ճնշում է:

Լաուրա Բալայան.

-Իսկ դուք ճնշում չե՞ք օգտագործում:

Այսպիսով բանավեճն ավարտվում է:

Վերոնշյալի վրա հիմնվելով` պահանջում ենք մարտի 1-ի հասարակական լսումները անվավեր ճանաչել եւ նշանակել նոր հասարակական լսումներ: Նաեւ պահանջում ենք նշանակել «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի մեկ այլ փորձագետի Լաուրա Բալայանի փոխարեն, քանի որ կարծում ենք, որ նա շահագրգռվածություն ցուցաբերեց «Ստեփանավան-2» փոքր ՀԷԿ-ի կառուցման նախագծի հարցում»:  

Մարտ 13, 2013 at 13:21


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր