Արտանետումների 63.1%-ը բաժին է ընկնում ավտոտրանսպորտին

Արտանետումների 63.1%-ը բաժին է ընկնում ավտոտրանսպորտին

www.1in.am

2010 թ. մթնոլորտային արտանետումները կազմել են 263.9 հազ. տ, որի 63.1%-ը բաժին է ընկել ավտոտրանսպորտին, 36.9%-ը` արտանետման անշարժ աղբյուրներին:

Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն՝ արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը 2010թ. կազմել է 3,349, որոնց 84.1%-ն ունեցել են սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշիչներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 259.3 հազ. տ, որի 62.4%-ը որսվել է, մնացած 37.6%-ը` արտանետվել մթնոլորտ:

Հանրապետության մեկ բնակչի հաշվով արտանետումները կազմել են 30.0 կգ, մեկ քառ. կմ-ի հաշվով (առանց Սևանա լճի հայելու մակերեսի)` 3.4 տ:

Նոյեմբեր 18, 2011 at 16:55


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր