Շրջակա միջավայրին հասցվել է ավելի քան 3 միլիոն դրամի վնաս

Շրջակա միջավայրին հասցվել է ավելի քան 3 միլիոն դրամի վնաս

ԷկոԼուր

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից 2019 թվականի հունիսի 24-28-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների, շրջայցերի, վարչական վարույթի գործերի քննության ընթացքում արձանագրվել է 57 դեպք, 14 դեպքով հաշվարկվել է 3.866.550 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 24 դեպքով նշանակվել է 2.590.000 դրամի վարչական տուգանք։

Նշված ժամանակահատվածում պետական բյուջե մուտքագրվել է 1.915.500 դրամ:

Մասնավորապես`

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ 

Արձանագրվել է իրավախախտման 26 դեպք, որից 11-ով հաշվարկվել է 3.792.850 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 13-ով նշանակվել է 1.150.000 դրամի վարչական տուգանք, 2 գործի քննությունն ընթացքի մեջ է։ 

Լոռի՝ ապօրինի ծառահատման 2 դեպքով (18 հաճարենի, 5 բոխի) հաշվարկվել է 2.404.500 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։

Նախկինում արձանագրված՝ ապօրինի ծառահատման 4 դեպքով նշանակվել է 200.000 դրամի, փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 1 դեպքով՝ 100.000 դրամի վարչական տուգանք։ 

Տավուշ՝ ապօրինի ծառահատման 1 դեպքով (2 տխլենի) հաշվարկվել է 33.750 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, ինչպես նաև նշանակվել է 50.000 դրամի վարչական տուգանք։ 

Փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 5 դեպքով (14.2 խմ թափուկ վառելափայտ, 3.9 խմ վառելափայտ) հաշվարկվել է 396.100 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։ 

Նախկինում արձանագրված՝ ապօրինի ծառահատման 3 դեպքով նշանակվել է 300.000 դրամի վարչական տուգանք։ 

Փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 1 դեպքով (1.5 խմ վառելափայտ) հաշվարկվել է 36.000 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 2 դեպքով նշանակվել է 200.000 դրամի վարչական տուգանք։

Արմավիր՝ փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 2 դեպքով գործի քննությունն ընթացքի մեջ է։

Գեղարքունիք՝ ապօրինի ծառահատման 1 դեպքով (6 սոճենի) հաշվարկվել է 462.500 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։

Նախկինում արձանագրված՝ փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 2 դեպքով նշանակվել է 200.000 դրամի վարչական տուգանք։

Երևան՝ ապօրինի ծառահատման 1 դեպքով (1 թեղի, 2 հացենի) հաշվարկվել է 460.000 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։ 

Կոտայք՝ արձանագրված 1 դեպքով նշանակվել է 100.000 դրամի վարչական տուգանք (անտառային հողերի առանց թույլտվության օգտագործում)։

Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտ


Արձանագրվել է իրավախախտման 14 դեպք, որից 3-ով հաշվարկվել է 73.700 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 10 գործի քննություն ընթացքի մեջ է։

 

Արագածոտն՝ քաղաքացու կողմից գտնված գառնանգղ տեսակի թռչունը տեղափոխվել է «Էնդեմիկ և վտանգված տեսակների պահպանման» հիմնադրամ: Հետազոտություններ իրականացնելուց հետո թռչունը բաց է թողնվել վայրի բնություն:

Վայոց ձոր` ապօրինի ձկնորսության 1 դեպքով (առգրավված 11 հատ՝ 2.2 կգ կողակ տեսակի ձուկը և 1 ձկնորսական ցանցը ոչնչացվել են հորման և այրման եղանակով) հաշվարկվել է 2.200 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Նախկինում արձանագրված՝ ապօրինի ձկնորսության 2 դեպքով հաշվարկվել է 71.500 դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։ 

Գեղարքունիք՝ արձանագրված 10 դեպքով հայտնաբերվել է ձկնորսական ցանցեր և խեցգետնի որսամիջոցներ։ Գործերի քննությունն ընթացքի մեջ են։

Մթնոլորտային օդի և ջրերի պահպանության, թափոնների տեղաբաշխման, հողերի օգտագործման և պահպանման ոլորտ

Արձանագրվել է իրավախախտման 6 դեպք, որից 5-ով նշանակվել է 430.000 դրամի վարչական տուգանք։

Շիրակ՝ առանց անթափանց ծածկոցի խճի ապօրինի տեղափոխման 1 դեպքով նշանակվել է 50.000 դրամի վարչական տուգանք։

Կոտայք՝ հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգի խախտման 1 դեպքով նշանակվել է 30.000 դրամի վարչական տուգանք։ 

Առանց համապատասխան ջրօգտագործման թույլտվության ջրառ իրականացնելու 2 դեպքով նշանակվել է 300.000 դրամի վարչական տուգանք։

Լոռի՝ 1 դեպքով իրականացված զննման արդյունքում խախտումներ չեն հայտնաբերվել։

Գեղարքունիք՝ նախկինում արձանագրված հողի բերրի շերտի ապօրինի տեղափոխման 1 դեպքով նշանակվել է 50.000 դրամի վարչական տուգանք։

Իրականացվել է թվով 5 ստուգում, որից 3-ի արդյունքում նշանակվել է 700.000 դրամի վարչական տուգանք, 1 ստուգման արդյունքում խախտում չի հայտնաբերվել, 1-ը երկարացվել է համապատասխան հիմքով։

Արմավիր՝ «Գամֆիշ» ՍՊԸ-ում արձանագրված իրավախախտման արդյունքում նշանակվել է 200.000 դրամի վարչական տուգանք։

Արագածոտն՝ «Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ-ում արձանագրված իրավախախտման արդյունքում նշանակվել է 300.000 դրամի վարչական տուգանք։

Արարատ՝ «Էկո ֆիշ Թրեյդ» ՍՊԸ-ում արձանագրված իրավախախտման արդյունքում նշանակվել է 200.000 դրամի վարչական տուգանք։


Ընդերքի պահպանության ոլորտ 

Արձանագրված իրավախախտման 3 դեպքի գործերի քննությւնն ընթացքի մեջ է։ 

Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարի միասնական հարկային հաշվարկները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար արձանագրված իրավախախտման 3 դեպքով նշանակվել է 310.000 դրամի վարչական տուգանք։


Հուլիս 19, 2019 at 11:38


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր