ՓՈՇԻ ԵՆՔ ՇՆՉՈՒՄ

ՓՈՇԻ ԵՆՔ ՇՆՉՈՒՄ

www.1in.am

Երևան քաղաքի մշտական դիտակայաններում 2010 թ. օդային ավազանի դիտարկումներ են կատարվել, որի արդյունքներում պարզվել է, որ, 2009 թ. համեմատ, ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտրացիան բարձրացել է 1.2 անգամ, գետնամերձ օզոնինը` 1.1 անգամ:

Այս մասին ասվում է Ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին զեկույցում: Ըստ այդմ` առաջինը չի գերազանցել սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, իսկ երկրորդը` գերազանցել է:

Գյումրի քաղաքի մթնոլորտային օդում փոշու միջին տարեկան կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 1.9 անգամ: 2009 թ. համեմատ, փոշու միջին տարեկան կոնցենտրացիան բարձրացել է 1.2 անգամ:

Մարտ 04, 2011


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր