Էլ ավելի շատ համայնք կկարողանա բնապահպանական վճարներից օգտվել

Էլ ավելի շատ համայնք կկարողանա բնապահպանական վճարներից օգտվել

Այսուհետ շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն գործող ցանկացած ձեռնարկության բնապահպանական վճարները կարող են ուղղվել ազդակիր համայնքների բնապահպանական ծրագրերի իրականացմանը: ՀՀ կառավարությունը 2021թ. հուլիսի 15-ին հաստատել է «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքով սահմանված այլ ընկերությունների ընտրության չափորոշիչները հաստատող որոշումը: Եթե նախկինում վերոնշյալ օրենքում նոր ընկերություն ներառելու համար անհրաժեշտ էր օրենքի փոփոխություն, ապա այս որոշմամբ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը կազմելու է օրենքում ներառված ընկերություններից բացի այլ ընկերությունների ցանկը, որոնց բնապահպանական վճարները կարող են ուղղվել ազդակիր համայնքների բնապահպանական ծրագրերի իրականացմանը:

Շրջակա միջավայրի նախարարությունից հայտնում են, որ որոշումը միտված է համայնքների և բնակավայրերի շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցություն ունեցող աղտոտող ընկերությունների ցանկն առավել լիարժեք դարձնելուն, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ցանկում փոփոխությունների իրականացման ընթացակարգը ճկուն դարձնելուն և ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի ծախսման նպատակայնությունը բարձրացնելուն:

Ընտրվելու են այն ընկերությունները, որոնց կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի, մասնավորապես՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված՝ անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման, ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի արտահոսքերի և ընդերքօգտագործման, արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրման և պահման համար, հաշվարկված գումարներից առնվազն մեկի մասով տվյալ տարվան նախորդող երկու տարում հաշվարկված հարկի հանրագումարը պակաս չէ 2 000 000 դրամից։ Նշենք, որ որոշումն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և կտարածվի 2022թ. հունվարի 1-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների վրա:

Հիշեցնենք, որ 2020թ-ին վերոնշյալ օրենքում կատարված փոփոխության համաձայն՝ օրենքում ներառվեցին Հայաստանում մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունք ունեցող բոլոր ընկերությունները:

Նախարարությունից նաև հայտնում են, որ կառավարության մեկ այլ՝ 01.04.2021թ․N447-Ն որոշմամբ էլ հաստատվել է «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված համայնքների և (կամ) բնակավայրերի ցանկի կազմման և ըստ համայնքների և (կամ) բնակավայրերի մասհանումների բաշխման չափի հաշվարկման կարգը։  

Նշենք, որ ընկերությունների բնապահպանական վճարներից օգտվելու համար համայնքները պետք է կազմեն և լիազոր մարմնին ներկայացնեն բնապահպանական ծրագրեր, որոնց հաստատման դեպքում համայնքները կստանան այդ գումարները:

«Նշված որոշումների ընդունման արդյունքում աստիճանաբար կմեծանա տեղական նշանակության բնապահպանական ծրագրերի արդյունավետությունը` նպաստելով տարածքների համաչափ զարգացմանը։ Կավելանան նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների հզորությունները, կբարձրանա տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերն ու վարկանիշը վերոգրյալ ծրագրերի ծրագրավորման և իրագործման գործընթացում»,- նշված է Շրջակա միջավայրի նախարարության տարածած հաորդագրության մեջ:

Հուլիս 20, 2021 at 18:06


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր