Ռիսկերի վերլուծություն


Կապանի պղնձի հանքավայր 2011
Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայր 2011
Հանքավանի պղնձամոլիբդենային հանքավայր 2011
Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային հանքավայր 2010
Հանքասարի պղնձամոլիբդենային հանքավայր 2011
Այգեձորի պղնձամոլիբդենային հանքավայր 2011
Ագարակի պղնձամոլիբդենային հանքավայր 2010
Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայր 2011
Արաքս գետ, Սուրմալու գյուղի դիմաց 2012
Արաքս գետի Արմաշ գյուղից ներքև ընկած հատված 2012
Աղստև գետի Դիլիջան քաղաքից ներքև և սահմանի մոտ ընկած հատվածներ 2012
Երեւանյան լիճ 2012
Մարմարիկ գետի գետաբերան 2012
Գետառ գետի գետաբերան 2012
Հրազդան գետ, Քաղսի գյուղից ներքեւ 2012
Հրազդան գետի գետաբերան 2012
Հրազդան գետ, Երեւան քաղաքից ներքեւ, Դարբնիկ գյուղի մոտ 2012
Ողջի գետ, Քաջարան գյուղից ներքեւ 2012
Ողջի գետի ավազան 2012
Տաշիր գետ, Սարատովկա գյուղից ներքեւ 2012